Down to content

Tensar International är världsledande på teknikdrivna lösningar för markstabilisering och markförstärkning. Tensar levererar geosyntetiska produkter och tillhandahåller beprövade praktiska lösningar för dåliga markförhållanden som påverkar kostnaden för järnvägar, vägar och asfalterade områden. Företaget erbjuder också nyckelfärdiga lösningar för arbetsplattformar, tillfartsvägar, jordfästen och sluttningar, förbättring och stabilisering i undergrunden, fundament, förstärkning av asfalt för att förlänga asfaltensbeläggningens brukstid och erosionsskyddsprodukter för marklutningar och vattenvägar. Vi har över 40 års erfarenhet av att tillverka, utveckla och designa innovativa, hållbara konstruktionslösningar som ett alternativ till traditionella metoder. 

Real savings

Tensar Technology is designed for helping you reduce costs, save time and realise major environmental benefits by solving complex construction problems - simply and quickly. Using our proven, innovative technologies, extensive industry experience, expertise and know-how, we can improve your project's bottom line.

Our extensive, world-wide network of manufacturing facilities, sales offices and distributors provides you with full support as well, while our team of applications and design engineers can work with you right from the outset, to assist you in achieving your objectives on time and within budget.

To find out more, please feel free to explore the rest of our website, register for information or simply download our brochure.