Down to content

Glasstex P

Tensar Glasstex är utformat för användning under slitlager med en minsta komprimerad tjocklek på 40 mm. Utöver att armera asfalten så minskas även spänningarna och Tensar Glasstex fungerar också som en vattentät barriär.


Glasstex är en armerad komposit som består av glasfilament vilket är stygnbundet till en nålfiltad geotextil. Filamenten har väldigt hög dragmodul vilket ger hög styrka och låg töjning. Det är detta som gör Glasstex P synnerligen lämpligt till att absorbera höga spänningar i slitlagret, särskilt de spänningar som förknippas med reflekterande sprickor vilka typiskt bildas över skarvar i underliggande betongplattor.

Efter att materialet har mättats med bitumen under installationen så utgör det även ett vattentätt lager vilket förhindrar fuktinträngning och underminering av de underliggande lagren. Se en animation över installationsförloppet här.

Tensars asfaltarmeringsteknologi är välbeprövad runt om i världen och det finns många case-studier tillgängliga. Vårt team med erfarna ingenjörer kan ge dig hela lösningen med allt du behöver.

Reinforcement for asphalt overlays with additional functions

Tensar Glasstex är utformat för användning under slitlager med en minsta komprimerad tjocklek på 40 mm. Utöver att armera asfalten så minskas även spänningarna och Tensar Glasstex fungerar också som en vattentät barriär.

Glasstex P

  • Lämpligt att använda under slitlager så tunna som 40 mm
  • Glasfilament med hög dragmodul förstärker asfaltbetong-beläggningar
  • Den bitumenimpregnerade geotextilen minskar spänningarna
  • Den bitumenmättade geotextilen utgör dessutom ett vattentätt skikt
  • Särskilt lämpat för ihållande belastning
  • Allt du behöver från samma leverantör

Need help?