Down to content

Tensar RE och UX enaxiala geonät

Tensar har en stort antal system för att konstruera stödmurar, brofundament, branta slänter and grundläggning av bankar. Majoriteten av dom grundar sig på en sak, Tensars teknologi och särskilt till att armera jord och skapa mekaniskt stabiliserad jord – Tensars enaxiala geonät.

Från Tensar finns det två typer av enaxiala geonät, RE och UX, båda tillverkade av en speciellt utvald polymer, High Density Polyeten (HDPE). Den karakteristiska kryplasten över tid för Tensars enaxiala geonät, har studerats intensivt över de sista 30 åren, och det finns oberoende certifieringar som visar dess lämplighet för jordarmerade konstruktioner i 120 år. Tensars enaxiala geonät är mycket hållbara och robusta. Deras långtidsdragstyrka inklusive partialkoefficienter för att bestämma dimensionerande styrka har testats och dokumenterats. De finns i ett antal olika dragstyrkor och karakteriseras av långa smala ribbor tillsammans med starka knutpunkter som designats för bra fastlåsning i fyllnadsmaterialet. vilket ger dem en nyckelroll i TensarTech Mursystem. Ni kan se den avgörande roll de spelar med att se vår animerade konstruktioner.

De integrerade knutpunkterna till styva tvärsgående ribbor i det enaxiala geonätet möjliggör användande av en stark konnektor till TensarTech Mursystem. TensarTech System där enaxiala geonät ingår kommer med support från våra team av erfarna ingejörer, som kan erbjuda allt från fullständig dimensionering och leverans till den lösning som bäst passar ert projekt.

Tensar RE och UX enaxiala geonät

Over the past 30 years, the long term (creep) load characteristics of Tensar uniaxial geogrids has undergone extensive study and there is independent certification that shows their suitability for reinforced soil structures, with a design life of 120 years.

The key structural component in TensarTech Earth Retaining Systems geogrid reinforcement:

  • Oberoende certifierade och dimensionerande långtidsdragållfasthet och faktorer (BBA med flera)
  • Extremt kemiskt motstånd för dimensionering i 120 år
  • Bodkins (plastribbor) och konnektorer, ger stora fördelar på arbetsplatsen vid skarvning av nät
  • Rullarna är lätta att hantera och installera
  • Tillverkade för bra fastlåsning i fyllnadsmaterialet
  • Finns för olika dimensionerande styrkor
  • Tillverkade efter ett noggrant certifierat kvalitetssystem
  • Full service för dimensionering finns att tillgå

Need help?