Support

Upptäck värdet av att samarbeta med Tensar

Från planering och design till installation, Tensar är redo att samarbeta och stötta dig. Vi hjälper dig att minska kostnaderna, spara tid och göra ditt projekt till en framgång. Med några snabba detaljer så kommer vårt team att vara redo att granska och diskutera ditt projekt. Oavsett om du letar efter ett personligt eller virtuellt utbildningsevenemang, har en snabb fråga eller något annat behov, använd vårt kontaktformulär för att komma i kontakt.


GeoSkills AB - Tensars partner i Sverige

GeoSkills AB stöttar Tensars kunder genom alla projektskeden. Fokus ligger på val av rätt produkt, dimensionering och tekniskt installationsstöd. Finns behov kan stödet utökas på konsultbasis att omfatta hela den geotekniska kedjan. GeoSkills AB är ett bolag med erfarna medarbetare med kontor i Luleå. Bolaget är specialiserat på entreprenadanpassade innovativa lösningar. GeoSkills arbetar gärna produktionsnära.

GeoSkills, Stationsgatan 14B, 972 38 Luleå, Sverige | www.geoskills.se

Tomas Törnkvist, MSc
E: tomas.tornkvist@geoskills.se
M: +46 73 809 44 88

Tommy Edeskär, PhD
E: tommy.edeskar@geoskills.se
M: +46 73 679 44 88

Tensar-Plus-Final-Logo-White.png

Designa med självförtroende, var som helst.

  • Design & evaluate pavement and gravel sections
  • Design & evaluate working platforms
  • Easily compare alternative materials
  • Determine initial and lifecycle cost savings, time savings, and sustainability metrics
  • Create high-level summaries of the design alternatives for project stakeholders
  • Share features that aid collaboration

Lär dig mer

Börja designa nu

Stacked Image 0