Tensar+ Geotechnical Design SoftwareTensar+ Geotechnical Design Software

Tensar+ är en programvara för geoteknisk konstruktion. Den  är gratis för användning som kan nås online var som helst och när som helst. Använd plattformen för att utforma ditt projekt, anpassa dess specifikationer och se kostnadsbesparingarna i realtid.

Med programvaruplattformen Tensar+ för geotekniska konstruktioner kan du:

  • Utforma och utvärdera projektspecifikationer
  • Jämföra olika material och projektförutsättningar
  • Se kostnads- och tidsbesparingar i realtid när du ändrar parametrar
  • Analysera projekts hållbarheten


A mock-up of Tensar+ software on a mobile and laptop screen

Välj bland ett antal programmoduler för konstruktion och geotekniskt design

Tensar+ har ett antal programmoduler som hjälper dig att dimensionera i dina bygg-och geotekniska projekt. Upptäck våra nuvarande och kommande dimensioneringsmoduler nedan.

Stacked Image 0

Programvaran för vägbyggnad

Med vår programmodul för vägdesign och vägkonstruktion kan konstruktörer/projektörer visualisera, förbereda och förstå parametrar och kraven för projektet inför byggandet, inklusive specifikationerna för stabiliserade jordlager. Med hjälp av mekanisk stabilisering av de obundna lagren i en vägöverbyggnad kan man maximera kostnads- och koldioxidutsläppsbesparingar  genom att minska överbyggnadens tjocklek. Tensars metod baseras på de senaste rönen för hur stabiliseringsnät verkar i en vägkropp under dynamisk trafikbelastning.

Programvaran för temporära/tidsbegränsade arbeten

Tillfälliga arbetsplattformarrna är en mycket viktig del i många byggprojekt och ger arbetarna och ingenjörer tillgång till stabila och säkra arbetsområden. Med hjälp av Tensar+ modulen för tillfälliga arbeten kan man  använda Tensars senaste teknik för mekaniskt stabiliserade arbetsplattformar och tillhandahålla säkra plattformar som sparar projektkostnader och miljöeffektiviteten. Tensars "T-Value" -metod är ett trovärdigt alternativ till rekommendationerna som ges i BR470 och fallstudier med resultat som implementerats i programvaran Tensar+.

Programvaran för stabilisering av jordlager

När man arbetar på en svag mark eller varierande förhålladen innebär det vanligtvis stora anläggningsutmaningar, vilket gör det centralt att att utforma ett säkert mekaniskt stabiliserat lager före byggandet. Med hjälp av Tensar+ - modulen för stabilisering av jordlager kan mekaniskt stabiliserade jordlager utformas före byggnationen, som skyddar  undergrunden och förbättrar bärigheten. Tensars designmetoder och lösningar för stabilisering av jordlager är allmänt accepterade och används över hela världen.

Fler moduler kommer snart

Vi har ett antal designmoduler som ännu inte har släppts, och dessa kommer visas som gråmarkerade på plattformen. Några av våra kommande moduler är:

  • Obelagda vägar för tunga transporter 
  • CD225: Utformning av vägterrasser vid nybyggnation 
  • Dimensionering av hela vägöverbyggnaden 
  • Utformning av stödmurar och slänter

Om man vill hålla sig uppdaterad när modulerna släpps kan man registrera sig gratis på Tensar+ idag. Klick på rubriken för den valda modulen och välja notifieringsknappen för att få ett e-postmeddelande som informerar dig när varje modul släpps ut.

Stacked Image 0


Vad är geoteknisk design programvaran?

Programvaran för geoteknisk planering är ett specialprogram som gör det möjligt för konstruktörer/geotekniker att virtuellt bygga upp de geotekniska delarna på en plats. Med denna programvara kan geotekniker/konstruktörer enkelt utföra lösningar för utformning av obelagda vägar, arbetsplattformar, stabilisering av fundament med mera.

Tensar+ är en geoteknisk programvara som är särskilt designad för att arbeta med Tensar geogrids, som erbjuder marknadsledande lösningar för vägar, järnvägar och trafikerade områden. Som branschledande tillverkare av geogrider som används för stabilisering och förstärkningstillämpningar kan man med hjälp av vår byggprogramvara tillsammans med våra produkter skapa effektiva lösningar med kvantifierat Tensarvärde.

Programvara för geoteknisk projektering på dator, mobil och surfplatta

Vår geotekniska programvara är helt molnbaserad och kan användas kostnadsfritt när du är på språng - du kan använda Tensar+ när som helst och var som helst. Du behöver inget extra hårddiskutrymme på din enhet eller några särskilda krav för att komma igång med dina designprojekt. Och om ditt team behöver dimensionera ute på fältet är det bara att ladda ner appen.


Rapportera, forska och samarbeta

Med Tensar+ geotekniska designprogram, stöttas ditt projekt fullt ut med vår expertis och år av omfattande forskning. Resursdelen i vår byggnadsprogramvara innehåller professionell dokumentation, inklusive produktinformation, bakgrundsinformation om applikationer, designmetoder samt utbildning. Om du någonsin stöter på problem med användning Tensar+ har vi ett stort antal vanliga frågor (FAQ) som hjälper dig att slutföra ditt projekt - och vi erbjuder även  skräddarsydd designsupport.

Det har aldrig varit enklare att rapportera och samarbeta inom geotekniska projekt med vår designprogramvara. Det är inte bara möjligt att lägga till anteckningar i planeringen för snabba bokmärken när du konstruerar, utan rapporter kan också exporteras och delas online, via e-post eller i utskriftsformat.

Hur man kommer igång med Tensar+ programvara för geoteknisk design

Det går snabbt, enkelt och är gratis att komma igång med Tensar+. Besök bara Tensar+ webbplats och registrera dig för ett konto, och starta sedan en ny design eller ett nytt projekt direkt på hemsidan.

Vanliga frågor och svar (FAQ)

Vad är skillnaden mellan Tensar+ och TensarPave?

TensarPave är Tensars äldre programvara som laddades ner direkt till användarens dator och krävde att användaren regelbundet begärde manuella koder för att kunna köra programvaran. Detta var också en designprogramvara, men den innehöll inte de senaste designmetoderna. TensarPave kunde endast uppdateras genom att användaren installerar om programvaran på sin dator.

Tensar+ är molnbaserat programvara som är tillgängligt var som helst och när som helst. Detta gör det möjligt för dig att se mer exakt vilka besparingar i fråga om tid, kostnader och koldioxidutsläpp som jämförts med alternativa anläggningsmetoder. Programvaran uppdateras dagligen för att säkerställa att konstruktionsmetoder och data är korrekta. Tensar+ omfattar även nyare konstruktionsmetoder som LAAMS.

Är Tensar+ gratis för kommersiell användning?

Tensar+ är en kostnadsfri programvara som har designats för kommersiell användning. Användaren får en royaltyfri, icke-exklusiv och icke överförbar licens med registreringen. Fullständiga användningsvillkor finns här: Användningsvillkor för Tensar+

Måste man ladda ner Tensar+?

Nej Tensar+ är en molnbaserad programvara, vilket innebär att man kan få tillgång till den online var som helst. Man behöver inte ladda ner programvaran till en dator eller surfplatta för att kunna använda den, men det finns en Tensar+-app att ladda ner för alla som vill använda programvaran på sin mobila enhet.

Hur registrerar jag mig för Tensar+?

Det är enkelt att anmäla sig och är öppet för alla. Man behöver besöka webbplatsen tensarplus.com och klicka på länken "Sign Up" (Registrera dig). Man kommer att bli ombedd att lämna viss information och sedan verifiera sin e-post och det är allt! Sedan är man registrerad för gratis användning.