Stödsystem för fundament och vallar

product-category-foundations-embankments-580-580

Stödsystem för fundament och vallar

Lösningsöverblick

När man måste bygga på svag eller varierande mark kan konstruktionen utav vallar eller upphöjda fyllningsområden vara tekniskt utmanande ock kostsamt. Tensar har en rad lösningar för förstärkning av banvallsfundament för att skapa styva strukturer som fördelar belastningen jämnare över den svaga marken och stärker banvallen mot att fallera. Dessa system minskar differentialsättningen och minskar påfyllningsvolymen. De kan möjliggöra enstegsbyggnation vilket förkortar byggprogrammet avsevärt.

Hur står sig Tensar jämfört med konnkurenterna?

Tensar fundament- och vallprodukter är beprövade högpresterande lösningar som erbjuder betydande fördelar jämfört med alternativa lösningar.

Stödsystem för fundament och vallar - Resurser