TensarTech® Stratum® Cellulär grundläggningsmadrass

3Dcellulära fundamentmadrass 
1.3 djup struktur
35 år av beprövad teknologi 
  • Beprövad lösning för fundamentsförbättring
  • Ger stabilitet utan behov av pålar eller andra markförbättringsåtgärder
  • Inget behov av schaktning av svaga grundjordar
  • Ger snabb konstruktion
  • Lämplig för många applikationer där svag mark finns
  • Styr differentialavräkning
Översikt

När man arbetar med mjuka grundjordar, där dyra pålningslösningar och andra markförbättringslösningar är olämpliga eller för dyra, erbjuder Tensar Stratum cellulär fundamentsmadrassystem ett alternativt tillvägagångssätt för konstruktion, vilket ofta ger tids- och kostnadsbesparingar. Med Stratum finns det vanligtvis inget behov av schaktning och borttagning av jord då den cellulära fundamentmadrassen är konstruerad direkt över den svaga marken och fylld med granulärt material för att skapa ett kompetent madrassystem.

Produktsortiment

Komponenter som används för att tillverka TensarTech Stratum-systemet inkluderar tvärgående geonätsmembran, diagonala geonätsmembran och basstabiliseringsnät och tillbehör.

Snabb konstruktion

Tensar Stratum cellulära fundamentmadrassystem kan ge initial konstruktionsåtkomst till konstruktionsplatser med mjuk mark och är snabb att montera, vilket kan göra att projektet blir snabbstartat. När den väl är fylld med granulärt material fungerar den som en styv plattform som ger en förstyvad grund med jämn och kontrollerad sättning.

Plintgrundläggning

Används när nya vallar placeras över svag och varierande mark, inklusive avfallsdeponeringar och industriområden. Det finns vanligtvis inget behov av schaktning och borttagning av jord eftersom den cellulära fundamentmadrassen är konstruerad direkt över den svaga marken och fylls med granulärt material för att skapa en styv plintgrundläggning.

Cellstruktur – på plats  

TensarTech Stratum system är en kontinuerlig cellulär struktur som är snabbt tillverkad på plats med hjälp av en Tensar TriAx stabiliseringsnätsbas och cellväggar formade med Tensar enaxliga geonät  säkrade vid deras skärningspunkter med enkla polymerstavar eller dymlingar. Om det behövs kan madrassen enkelt kombineras med vertikaldränering efter fyllningen för att ytterligare påskynda konsolideringen.

Förbättrad stabilitet  

Tensar Stratum cellulära fundamentsmadrassystem förhindrar potentiella felplan. Stratumsystemets styvhet tvingar felplanen djupare ner i det fasta skiktet nedanför. Den kritiska brottmekanismen blir då den för plastbrott i det mjuka lagret och stabiliteten förbättras.