Hållbarhet

Vår åtgagande

Vi levererar lösningar som bidrar till att göra världen mer hållbar och motståndskraftig.

För att skapa en mer motståndskraftig framtid anser vi att det behövs en infrastruktur som optimerar konstruktionseffektivitet och prestanda samt minimerar miljöpåverkan. Vår teknik bidrar till att minska användningen av naturresurser och förbättra koldioxidavtrycket för infrastruktur och andra projekt. Vi ser dessa fördelar som grundläggande (viktiga) för vårt värdesystem (värdeerbjudande).

Sedan vi uppfann det ursprungliga geonätet 1978 har vår kultur byggt på innovation, ständiga förbättringar, integritet, lagarbete och socialt ansvar.

Som ett globalt företag anpassar vi idag våra insatser till FN:s 17 mål för hållbar utveckling (SDG) och har tagit meningsfulla steg mot flera av dessa viktiga mål.  Mer information om detta finns här: Att främja hållbar utveckling: Tensars engagemang för FN:s 17 mål I Tensar.

Vårt engagemang gäller inte bara om teknik och industriell utveckling, utan även relationerna med våra medarbetare, det samhällen vi verkar i samt de kostnadseffektiva och koldioxidbesparande lösningar vi levererar till våra kunder varje dag.


Miljövarudeklarationer

Att minimera miljöpåverkan måste vara en central faktor vid driftsättning, design och konstruktion av alla projekt. EPD:er är ett värdefullt verktyg som ger kunder, beställare och inköpare möjlighet att fatta meningsfulla beslut om de produkter de väljer att använda, baserat på deras totala miljöpåverkan.

Som en del av detta arbete har Tensar genomfört miljödeklarationer (EPD) i Storbritannien för våra geonät från vaggan till graven. Detta innebär att miljöpåverkan bedöms under produktens hela livslängd och därefter till återvinning eller deponering. 80% av våra produkter omfattas nu av EPD:er, inklusive alla våra Tensar InterAx-varianter. 

Läs mer om EPD´s

Koldioxidberäkningar

Vi utvärderar fördelarna med våra produkter och lösningar med hjälp av vår Carbon Footprint Calculator, som vi utvecklat för att visa hur miljöeffektiva våra produkter och system är. Detta egenutvecklade verktyg, som finns tillgängligt i det prisbelönta, molnbaserade programvaran Tensar+ och vars effektivitet har verifierats av tredje part, uppskattar de potentiella koldioxidbesparingarna genom att använda våra produkter och system jämfört med traditionella byggmetoder.

Få tillgång till vår programvara Tensar+


Energieffektivitet vid anläggningar

Vi fortsätter att fokusera på att minska energianvändningen vid våra tillverknings- och kontorsanläggningar. Vid vår anläggning i Storbritannien identifierade vi till exempel energieffektivitetsåtgärder, inklusive övervakningsutrustning, kombinerad värme och kraft, solmöjligheter, intelligent LED-belysning och nya energieffektiva kompressorer för processmaskiner. Vi identifierade 26 energibesparande åtgärder och genomförde 16 projekt, vilket resulterade i årliga besparingar på 860 tCO2e. Vårt globala huvudkontor i USA håller på att konvertera till energibesparande intelligent LED-belysning.

Tensars tillverkningsanläggning i Storbritannien är nu godkänd för att endast använda el från förnybara källor för att tillverka alla våra geonätsprodukter.  

Vårt engagemang för ESG (Environmental Social Governance)

Som en division inom CMC är vårt engagemang för ESG centralt för vårt syfte och vår strategi. Vi är fast beslutna att fortsätta vår förbättringskurva och göra vår relativa insats för att ytterligare minska utsläppen av växthusgaser. Vårt dagliga arbete, och våra produkter och tekniker, bidrar till effektivare byggande och en framtid med lägre koldioxidutsläpp. Hållbarhetsrapporten innehåller information om de mest relevanta miljö-, sociala och styrningsfrågorna (ESG) för vår verksamhet, vår hållbarhetsstrategi, hur vi identifierar och bedömer nya hållbarhetsfrågor och de framsteg vi gör inom våra prioriterade hållbarhetsfrågor.

Läs om vår miljö- och sociala styrningsstrategi ESG