Geonät

product-category-geogrid-580-900

Geonät

Lösningsöverblick

Ett geonät består av ett tvådimensionellt arrangemang av integrerat förbundna dragelement eller ribbor som skapar ett rutnät eller nätliknande strukturer, oftast levererat i rullar. De är tillverkade av polymer och geonät klassificeras som geosyntetiska produkter. Detta är en bred produktkategori som innehåller geotextiler och geomembran tillsammans med andra sidokategorier.

Tensars geonät är vanligtvis tillverkat av orienterad högdensitetspolyeten (HDPE) eller polypropen (PP) för hållbarhet, stelhet och styrka. Korsningarna mellan ribborna är integrerat utformade, vilket ger dem hög styrka och strukturell stabilitet.

Geonät används för att lösa anläggnings- och geotekniska problem i eller på jorden. Deras primära funktion är att förse en stabiliserande och förstärkande effekt och att lägga till eller förbättra egenskaperna hos jord eller ballastmaterial.

Vilken funktion har geonät?

Geonätets primära funktion är att stabilisera eller förstärka och att förbättra prestandan av jord. Produkten har även en materialavskiljande funktion mellan finkornigare och grovkornigare material.

Hur stabiliserar geonät jordmaterial?

Öppningarna mellan ribborna tillåter ballast att slå igenom och låsas ihop med geonätet. Förutsatt att geonätet är tillräckligt styvt, ribbprofilen tillräckligt djup och korsningarna tillräckligt starka, är ballasten innesluten i öppningarna och bildar ett nytt stabiliseringsnät/ballastkompositmaterial med förbättrad styrka och motståndskraft mot deformation.

Hur armerar geonät jordmaterial? 

För jordarmering måste lasten överföras mellan marken och geonätet. De tvärgående ribborna på enaxlade geonät ger en effektiv mekanism för lastöverföring genom förankring snarare än friktion. Den höga dragbelastningen i geonät bärs av de längsgående ribborna. De måste klara av hög belastning under strukturens livslängd (oftast upp till 120 år), vilket kräver hållbarhet, långtidshållfasthet och styvhet.  

Jämföra geonät

Effektiviteten av förkilningen och inneslutningen som skapas med ett geonät är beroende av dess fysiska karaktärsdrag (styvhet i planet, korsningseffektivitet, ribbprofil) och kompabilitet med aggregatet (partikelstorlek och typ). Olika geonät med samma kortsiktiga draghållfasthet kan ha vitt skilda egenskaper beroende av tillverkningsprocessen, typ av knutpunkter, ribbprofil och vilka polymerer som används.

Geonät som ska användas för jordförstärkning måste ha bevisad långsiktig styrka och styvhet, men även hög uthållighet. Geonät varierar i långtidsegenskaper vilket beror på tillverkningsprocessen och vilka polymerer som använts. Tensars enaxliga geonät är certifierade för en livslängd på 120 år i en stor mängd olika pH-värden i marken och i kemiskt aggressiva miljöer.

Fritt dränerande barriärer

Testning och erfarenhet har visat att Tensars geonät har en materialavskiljande funktion när korrekt graderad ballastfyllning används. Geonät är inte benägna att ”blandas ut” eller täppas till, vilket kan uppstå med en geotextil som används som materialavskiljande produkt.

Grävning genom geonät

Tensars geonät kan grävas igenom för att nå ner till underliggande nivåer och lägga ner underliggande produkter.