Uppdrag, vision & värderingar

VÅR VISION: att vara världsledande inom pålitliga innovativa lösningar som stärker och stabiliserar jordens yta, vilket gör vår värld till en säkrare och mer hållbar plats för kommande generationer.

VÅRT UPPDRAG: att vara våra kunders föredragna pålitliga partner, med beprövade konstruerade lösningar levererade under ett globalt varumärke som hjälper till att växa deras verksamheter genom att möta kritiska behov för:

 • Accelererad konstruktion
 • Minskade initiala byggkostnader
 • Ökad tillgångsprestanda och livslängd
 • Optimerad total livslängdskostnad
 • Hållbara lösningar


VI VÄRDESÄTTER: 

 • Hälsa och säkerhet: Våra anställdas hälsa och säkerhet är vår viktigaste skyldighet och allas jobb på Tensar. 
 • Integritet är av största vikt: Vi gör det vi säger att vi ska göra, på ett ärligt och etiskt sätt. 
 • Lagarbete och mångfald: Lagarbete och mångfald driver våra prestationer och driver vår passion. Människor värderas och kontinuerlig utveckling förväntas. Vi behandlar alla rättvist och åsikter respekteras. 
 • Ansvarsskyldighet: Ansvarsskyldighet och faktabaserade beslut är grundläggande för vår prestationskultur. Vi arbetar över organisatoriska gränser för att påskynda resultat. 
 • Kontinuerlig innovation: Kontinuerlig innovation kommer från att välkomna nya idéer och tillämpa ”misslyckas fort / misslyckas billigt / misslyckas framåt”-tänkande i allt vi gör.
 • Kundcentrerad: Vi har ett kundcentrerat tänkesätt och kindcentrerade lösningar driver vår ömsesidiga framgång.