Down to content

Tensar AR-GN Asphalt reinforcement geogrid

Vid reparation av asfaltlager är det avgörande att finna lösningar på problem med sprickbildning och spårbildning. Strukturell förstärkning av asfaltslagret med Tensar AR-GN har visat sig kunna göra detta och därmed förlänga livslängden.

AR-GN är en komposit som består av ett stelt polypropennät med väldigt hög strukturell stabilitet, styrka i knutpunkterna och höga ribb-profiler; som är termiskt bundet till en fiberduk.  Fiberduken gör installationen enklare, fungerar som ett spänningsabsorberande membran och bildar en långtidsverkande vattenbarriär efter att den mättats med bitumen under installationen. Det nya asfaltlagret kilas fast i nätets maskor och armerar beläggningen. Nätets höga styvhet och väldigt låga töjning, kombinerat med dess heltäckande fastkilning i asfaltlagret, medför utomordentligt motstånd mot sprickor, i synnerhet utmattningssprickor. Genom att förbättra prestandan på det nya slitlagret kan AR-G potenitellt medföra att slitlagrets tjocklek kan minskas med 30% jämfört med oarmerade beläggningar.

Placeras AR-GN närmare asfaltytan bidrar det även till att motverka spårbildning vilket är ett typiskt problem vid beläggningar med låg styvhet, hög omgivande temperatur och långsamma, tunga hjulbelastningar. För att fungera effektivt så ska det placeras minst 70 mm komprimerad asfaltbeläggning  ovanpå Tensar AR-G. Därför placeras Tensar AR-GN normalt under bindskiktet eller bärlagret. Du kan se hur det fungerar här.

Asphalt Rehabilitation

Genom att förbättra prestandan på det nya slitlagret kan AR-G potenitellt medföra att slitlagrets tjocklek kan minskas med 30% jämfört med oarmerade beläggningar.


Tensar AR-GN

  • Förlänger livstiden på asfaltens struktur
  • Motståndskraftigt mot utmattningssprickor
  • Perfekt lämpat som beläggning på landsvägar som har låg styvhet i undergrunden eller påverkas av tjällossning
  • Motståndskraftigt mot reflekterande sprickor
  • Ger kostnadsbesparingar över tiden jämfört med traditionella metoder
  • Potentiell reducering av slitlagertjockleken med upp till 35%
  • Minskar spårbildning i asfalten

Need help?