Tensar® AR-GN

25 år av framgångsrik projektanvändning
2 lagers sammansatt mellanskiktsprodukt
3 funktioner; förstärkning, avspänning och vattentätning
  • En av Tensars sortiment av mellanskiktsprodukter för överbyggnader – erbjuder rätt produkt för specifika problem
  • AR-GN har tre funktioner: förstärkning (lastöverföring), spänningsavlastning och mellanskiktsbarriär (vattentätning)
  • Kontrollerar sprickbildning i överbyggnader för att förlänga beläggningens livslängd
Översikt

Tensar AR-GN är en kompositöverbyggnad mellanskiktsprodukt som består av ett styvt högprofilsnät termiskt bundet till ett tyg som tillsammans ger de tre mellanskiktsfunktionerna förstärkning, spänningsabsorption (SAMI) och mellanskiktsbarriär (vattentätning) [TO1] när den väl är mättad med bitumen under installationen.

Funktion

Tensar AR-GN-mellanskikts högprofilsnät låser sig mekaniskt med överbyggnadsskikten för att ge förstärkningsbegränsande laterala rörelser av överbyggnadsmatrisen. Det är vanligtvis installerat under överbyggnadsskiktet eller överbyggnadsbasskiktet.

Fördelarna med AR-GN

AR-GN kontrollerar reflekterande sprickbildning och minskar sprickbildningen av differentiella sättningar mellan nya och befintliga körfält på breddade vägar samt minskar sårbildningen i ytan genom att begränsa rörelser i sidled av partiklar. Ytterligare fördelar inkluderar en förlängning av den operativa livslängden genom att fördröja uppkomsten och utvecklingen av sprickbildning. Detta ger långsiktiga kostnadsbesparingar jämfört med traditionella metoder och ger en minskad beläggningstjocklek med upp till en tredjedel.

Hur levererar Tensar AG-GN tre funktioner?

Produkten är sammansatt av ett styvt polypropennät fabriksbundet till en polypropenbeläggningsväv. Nätet kontrollerar spänningar i överlägget genom en optimal låsning med överbyggnadsblandningen på grund av de högprofilerade ribborna, vilket ger en strukturell förstärkningseffekt. Tyget underlättar installationen och ger tillsammans med bitumenet som absorberas från bindningsskiktet en avspänningseffekt (spänningabsorberande membranmellanskikt – SAMI) och mellanskiktsbarriär mot inträngning av fukt och syre. Produktfunktionerna förstärkning, avspänning och mellanskiktsbarriär är enligt definitionen i EN 15381.

Validerad prestanda

Prestandan hos Tensar AR överbyggnads mellanskiktsförstärkningsprodukter har visats både genom laboratorietester och mer än 25 års fälterfarenhet. Flera fallstudier finns tillgängliga, som belyser användningen av produkterna för att lösa överbyggnadsproblem över hela världen.