Asfaltsarmeringsprodukter

Two construction workers using a construction vehicle to install an asphalt interlayer

Överbyggnadsförstärkning

Lösningsöverblick

Sprickor i överbyggnadslagret minskar styvheten hos en beläggning och gör det möjligt för vatten att tränga in, vilket försvagar grundlagret och underlaget. Detta leder till både till en ytterligare försämring av överbyggnaden, men även till permanent förlust av styrka. Konventionella rehabiliteringsprocedurer innebär att man placerar en asfaltsbeläggning ovanpå den befintliga ytan, eller efter att det övre lagret har tagits bort. Även om detta kan ge en viss extra livslängd, så bromsas bara uppkomsten av sprickor ned och de dyker snabbt upp igen. Med detta tillvägagångsätt kommer du att utkämpa en ständig kamp med överbyggnadsunderhåll som aldrig kan vinnas...

När ett överbyggnadsmellanskikt installeras förbättras överbyggnadsprestandan drastiskt vilket minskar underhållningskostnaderna avsevärt per kilometer och år. Tensar erbjuder en mängd olika överbyggnadsmellanskiktsprodukter som kan hjälpa er i ert projekt och vårt team är redo att stödja dig i ditt val av den bästa passformen.

 

Vad orsakar sprickor?

Sprickbildning kan skapas av redan befintliga sprickor eller fogar i underlaget (reflekterande sprickbildning), orsakas av termisk rörelse av underlaget eller expansion och krympning av undergrunden. För stor böjning av beläggningen under trafikbelastning kan också leda till utmattningssprickor i överbyggnaden.

Hur hjälper ett mellanliggande lager?

Det mellanliggande lagret skapar en barriär mot fukt och erbjuder spänningsavlastning och förstärkning för att kontrollera sprickbildning i beläggningen. Förstärkande mellanliggande lager kan också förbättra beläggningens livslängd genom att fördröja uppkomsten och spridningen av utmattningssprickor.

Vilka funktioner har ett mellanskikt?

Mellanskiktet kan ge överbyggnaden:

  • En barriär – för att förhindra inträngning av fukt
  • Spänningavlastning – för att tillåta viss rörelse mellan lagren och därmed minska uppbyggnaden av spänning
  • Förstärkning – för att ge draghållfaste och styvhet till överbyggnadslagret

Vilka typer av överbyggnadsmellanskikt finns?

Det finns olika typer av mellanskikt som utför en eller flera av de potentiella mellanskiktsfunktionerna.

  • Beläggningstyger är designade för att absorbera bitumen från installationsprocessen för att ge barriär- och spänningavlastningsfunktioner. Det finns olika formerformer av tyg, den vanligaste är gjord av icke vävt polypropengarn.

  • Mellanskikt av rutnätstyp har öppningar för att tillåta bindning av överlägget till substratet. Gallerstrukturen är typiskt belagd vävd glasfiber.

  • Strukturella rutnätstyper har en högre ribbprofil för att möjliggöra viss förkilning mellan överlägget och rutnätet. Nätet är vanligtvis en polypropen struktur med integrerade kopplingar.

  • Kompositmellanskikt kombinerar en beläggningsväv med ett rutnät eller ett strukturellt rutnät för att erbjuda flera funktioner.

Hur är Tensar jämfört med konkurrenterna?

Tensars grundläggnings- och jordfyllningsprodukter är beprövade och högpresterande lösningar som erbjuder betydande fördelar jämfört med alternativa lösningar.

Vad är Tensars asfaltsmellanskikt?

Tensar har ett urval av mellanskiktsstabiliseringsnät och kompositer som är utformade för att integrera med det bitumenbundna lagret. Dessa produkter tillför dragstyvhet, begränsar spänningar, minskar sprickbildning och sprickornas storlek. Kompositmellanskikt består av ett stabiliseringsnät bundet till ett tyg och tillsammans ger de förstärkning och fungerar som ett spänningabsorberande membranmellanskikt (SAMI) och en fuktbarriär.