Tensar® GlasstexPatch™

15 meter rullar,
1 m breda 
2 produkter
tillgängliga;
880 och 660
3 funktioner;
förstärkning,
avspänning och
vattentätning
  • Lämplig för handinstallation över små till medelstora ytor
  • Små rullängder, idealisk för lokal reparation och rehabilitering
  • GlasstexPatch-mellanskikt har tre funktioner: förstärkning (lastöverföring), avspänningsavlastning och vattentätning
  • Kontrollerar sprickbildning i överbyggnader för att förlänga beläggningens livslängd
Översikt

GlasstexPatch-produkter är sammansatta överbyggnadsprodukter, designade för att kontrollera reflekterande sprickor i överbyggnadsbeläggningar. Produkterna är avsedda för små till medelstora applikationer med små rullstorlekar som kan hanteras och installeras manuellt, vilket gör dem idealiska för små vägreperationer; överbyggning av fogar mellan två typer av beläggningskonstruktioner, återställande av dike och gropar, i omedelbar närhet till järnbrunnar, och enstaka sprickor eller fogbehandling, före överläggningen. GlasstexPatch-produkter ger förstärknings-, avspännings- och fuktspärrfunktioner enligt definitionen i EN 15381.

Funktioner

Tensar GlasstexPatch 660 och 880 är mellanskikt av mastix med hög spänningsprestanda bestående av ett belagt glasgarnnät och ett glastyg, integrerat i ett bitumenmembran. Detta behandlas lokalt med ett skyddande lager av kvartssand för att möjliggöra väsentlig byggtrafik under installationen. GlasstexPatch 880 har en självhäftande undersida som är skyddad med en avdragsfilm för hantering, vilket gör att den kan binda till den stödjande beläggningsytan.

Användningsområde

Tensar GlasstexPatch-produkter används för att förstärka överbyggnadsskikt vid nybyggnation av beläggningar och även vid rehabilitering av befintliga beläggningar. Dessa produkter används i stor utsträckning för detaljreparationstillämpningar för diskreta sprickor eller för lokaliserade områden där det inte är praktiskt att mobilisera för full bredd mellanskiktsinstallation. Produkterna används även i applikationer där den reflekterande sprickbildningen är känd för att överstiga kapaciteten hos konventionella mellanskikt. Båda produkterna ger en spänningsavlastning och en vattenbarriäreffekt tack vara det kontinuerliga gränssnittet mellan bitumenmembranet och en förstärkningsmekanism som tillhandhålls av glasfibertrådarna.

Fördelarna

Tensar GlasstexPatch ger en barriär för att förhindra inträngning av vatten till de nedre beläggningsskikten vilket effektivt tätar det. Den kontrollerar också reflekterande sprickbildning i överlägg och båda dessa fördelar kommer med en tredje inneboende fördel: installationen är enkel, lätt och kan slutföras med minimal utrustning för hand.

Hur levererar Tensar GlasstexPatch tre funktioner?

Produkten är sammansatt av ett glasgarn med hög styvhet sömnbunden till ett glasförstärkt ogenomträngligt bitumenmembran. Nätet absorberar spänningar vid små töjningar genom att binda med överbyggnadsbeläggningen vilket ger en strukturell förstärkande effekt. Membranet underlättar installationen och ger en spänningavlastande effekt (spänningabsorberande membranmellanskikt – SAMI) och mellanskiktsbarriär mot inträngande fukt och syre. Produktfunktionerna förstärkning, avspänning och mellanskiktsbarriär är enligt definition i EN 15381.