Tensar® Glasstex® Grid-R

2biaxialt rutnät med styrka i två riktningar
0.9 Kg/M2 kvarvarande bitumenbindningsbeläggning krävs
1en primär förstärkningsfunktion
  • En av Tensars sortiment av mellanskiktsprodukter för överbyggnader – erbjuder rätt produkt för specifika problem
  • Tensar har över 30 års erfarenhet av överbyggnadsmellanlägg
  • GlasstexGrid-R mellanskikt ger en förstärkningsfunktion till överbyggnadsbeläggningar
  • Kontrollerar sprickbildning i överbyggnader för att förlänga beläggningens livslängd
Översikt

GlasstexGrid-R är en lågprofils mellanskiktsprodukt som består av ett belagt rutnät av glasfilamentbuntar bundna till ett mycket lätt icke vävt underlagstyg. Glasfilamenten med hög modul ger hög absorption av spänningar vid låga töjningar, vilket ger en förstärkningsfunktion enligt EN 15381. Den polymermodifierade beläggningen ger skydd och stabilitet till glasfibergarnet. Det lätta underlagstyget finns endast för att hjälpa till med vidhäftningen under installationen och tillåter därefter nära kontakt mellan överliggande överbyggnad och den underliggande ytan.

Funktion

GlasstexGrids belagda nät med hög styvhet, vanligtvis installerat under överbyggnadsbindebanan är bunden till överbyggnaden, vilket ger en förstärkningsfunktion genom att absorbera spänning vid låga töjningsnivåer.

Det förstärkta lagret som skapas förlänger livslängden genom att kontrollera reflekterande sprickor och minskar längsgående sprickor orsakade av differentiell sättning mellan nya och befintliga körfält på breddade vägar.

Fördelarna med Tensar GlasstexGrid-R

En viktig fördel med GlasstexGrid-R är hur den kontrollerar reflekterande sprickor i överlägget. Det minskar också längsgående sprickor mellan nya och befintliga körfält på breddade vägar.

Hur kontrollerar Tensar Glasstex Grid-R sprickbildning?

Produkten är sammansatt av ett glasgarn med hög styvhet. Den öppna nätstrukturen tillåter genomslag och nära kontakt mellan asfaltlagren ovanför och under. Det absorberar även spänningar vid små töjningar genom att binda med överbyggnadslagren. Tygkomponenten underlättar installationen. Produkten har en förstärkningsfunktion enligt definitionen i EN 15381.