Down to content

GlasstexPatch

Tensars produktfamilj inom asfaltarmeringsprodukter innefattar även GlasstexPatch vilken används för att reparera mindre sprickförekomster, för att förstärka särskilt stora sprickor innan slitlager läggs eller för förstärkning runt stålinstallationer på asfalten. GlasstexPatch är speciellt framtagen för att reparera reflekterande sprickor och för att enkelt kunna installeras med litet behov för utrustning och arbetskraft.

Tensar Glasstex Patch är ett kompositmaterial som består av ett för belagt glasgarnsnät vilket integrerats i ett polymermodifierat bitumenmembran. Bitumenlagret skyddas av en avtagbar film* för att förhindra att rullen klibbar ihop. Ovansidan är skyddad med kvartssand. Vid installation bör både undersidan på materialet och markytan uppvärmas för optimal sammanfogning. Bitumenmembranet minskar spänningarna i den spruckna ytan medan glasgarnets höga dragmodulen armerar beläggningen.

GlasstexPatch rullas helt enkelt ut för hand över sprickor eller skarvar samtidigt som skyddsfilmen avlägsnas. Kompositen bör borstas ut för att säkra att den fäster jämt i underlaget. På beläggningar med dålig fästförmåga eller vid öppna sprickor rekommenderas det att först använda ett bitumenlager. GlasstexPatch täcks sedan med ett asfaltslitlager samma dag, som ska ha en minsta komprimerad tjocklek på 40 mm.

*GlasstexPatch 880

Reinforcement for single cracks

GlasstexPatch has been specifically designed for control of localised reflective cracking and to be quickly and easily applied using a minimum of equipment and manpower.

GlasstexPatch

  • Glasfilamentarmering med hög dragstyrka  för att kontrollera sprickbildning
  • Spänningsavlastning tack vare ett heltäckande polymermodifierat bitumenmembran
  • Perfekt för lokala reparationer
  • Snabb och enkel installation
  • Allt du behöver från samma ställe

Need help?