Down to content

Tensar TriAx® TX-G

När vi omkonstruerade geonätet TriAx till att vara bättre än alternativen Tensar tvåaxiala, var det fortfarande behov för en geokomposit som kunde kombinera en hög prestanda i stabiliserande effekt av geonätet med en separerande funktion med geotextil. Detta för att använda i applikationer i områden med höga vattennivåer eller lösa jordar och vid användande av fyllning med dålig fraktionsgradering. Geokompositen ska installeras med geonätet upp så det samverkar med fyllningen.

Tensar TriAx TX-G ingår i den avancerade teknologin av TriAx (klicka här för att se en animerad demonstration), och kombineras med laminering av en icke vävd geotextil till geonätet. Detta ger extra filtrering och separation, vilket förhindrar att finmaterial från undergrund  kommer upp i överbyggnadsmaterialet och minskar dess prestanda.

Tensar TriAx® TX-G

TriAx TX-G levereras naturligtvis med teknisk support från våra erfarna ingenjörer, som använder det unika dimensioneringsprogrammet TensarPave och erbjuder allt från ett enkelt förslag till applikation till ett full dimensionerat förslag, inklusive leverans.

With TX and TX-G, benefits include:

  • Enastående prestanda på lösa förorenade jordar
  • Ytterligare separation vid användande av öppna fyllnadsfraktioner
  • Reducera överbyggnadstjocklek med upp till 50%
  • Reducera nödvändig schaktdjup
  • Kontrollera ojämna sättningar
  • Öka bärigheten
  • Full service med dimensionering 
  • Reducera risker med att lägga ut separerande geotextil och sedan geonät på mycket lösa jordar

Need help?

Product Literature