Tensar® TriAx® (TX-G) Geokomposit

2 högpresterande material kombinerade 
3 funktioner i en produkt 
50% besparingar i aggregatet tjocklek (upp till)
  • Innehåller Tensar TriAx stabiliseringsnät för bevisad stabiliseringseffekt
  • Kombinerad med en nålstansad geotextil av hög kvalitet för separation och filtrering
  • Laminerad ihop för enkel och snabb installation
  • Tre funktioner i en kvalitetsprodukt
Översikt

Tensar TriAx TX-G produkter använder sig utav den avancerade teknologin av TriAx stabiliseringsnät, kombinerat med en icke vävd geotextil. Utöver att ha en stabiliserande funktion har denna produkt en ökade separations och filtrerings kapacitet.  

Den höga nivån av separation och filtrering förhindrar att finare undergrundspartiklar förflyttar sig till de aggregerade lagerna, vilket skulle annars påverka stabilationsförmågan och dräneringsprestandan.

Produktsortiment

Tensar TriAx TX-G lösningar finns i TX130S-G, TX150L-G, TX160-G och TX190L-G.

En storlek passar sällan alla 

Tensar TriAx stabiliseringsnät finns i en mängd olika utförande, med olika öppningsstorlekar i nätet, för att försäkra kompatibilitet mellan stabiliseringsnätet och de aggregerade partikelstorlekarna. Kompabilitet är viktigt för att säkerställ effektiv partikellåsning och inneslutning vilket är avgörande för stabiliseringsprestandan. Förutom storleken i öppningarna i nätet varierar geotextiler också i egenskaper och prestanda. Tensar TriAx-G-produkter finns tillgängliga med ett urval av alternativ för att passa specifika marknadsbehov. Tensar erbjuder vägledning om TriAx-G produktval för att säkerställa att rätt geokomposit används. 

När inte ens bästa stabiliseringsnäten räcker till 

Det finns vissa markförhållande där den optimala lösningen kommer vara att kombinera den högpresterande stabiliserande effekten av Tensar TriAx stabiliseringsnät, med den separationsfunktion som en geotextil har. Det kan vara i områden med höga grundvattennivåer eller mycket rörliga undergrundsjordar, eller när man använder fyllnadsmaterial som inte är välgraderat. Tensar TriAx-G geokompositer installeras med stabiliseringsnät uppåt för att den ska låsa sig med den granulära fyllningen och med geotextilen nedåt för att förbättra separationen.

Hålla genomsläpplig överbyggnad genomsläpplig 

Hållbara dräneringssystem (SUDS) överbyggnader har oftast en genomsläpplig yta som stöttas av ett mycket poröst aggregatbasskikt. För att dagvatten ska kunna lagras och långsamt överföras till dräneringssystemet behövs det att basen är porös. Att upprätthålla porositet och genomsläppliga egenskaper är väsentligt. Genom att stabilisera det kornformiga öppna basmaterialet med Tensar TriAx-G-produkten kommer man öka bärigheten och förhindra kontaminering och igensättning från jorden nedanför.