Tensar® TriAx® (TX) Geonät

500M+ kvadratmeter installerat globalt 
2M+ standardaxlar prestandatester 
50% besparingar i fyllningstjocklek (upp till)
  • Designad för stabilisering av aggregat och jord
  • Avancerat hållbart material för förbättring av vägar, järnvägar och trafikerade områden
  • Sexkantig struktur med triangulära öppningar för hög lastupptagning och fördelning
  • Styv struktur, hög ribbprofil och starka korsningar för optimal aggregatförregling och inneslutning
Översikt

Tensar® TriAx® stabiliseringsnät var den första produkten som tillverkades specifikt för stabilisering av ballast. Designad för att optimera låsning och inneslutning, båda väsentliga för kontroll av partikelrörelse, vilket resulterar i ett starkare, styvare ballastlager med ökad lastspridningskapacitet och deformationsmotstånd.  

Med tillämpningar i vägbankar, överbyggnadslager, järnvägsspår och andra trafikerade områden kan införandet av TriAx stabiliseringsnät resultera i sammanlagda besparingar på upp till 50%, med tillhörande fördelar av att minska kostnader, transporter, byggtid och utsläpp. 

Produktsortiment

Tensar TriAx stabiliseringsnät finns i sju olika utförande:  TX130S, TX150, TX150L, TX160, TX170, TX180 och TX190L. TX5, TX7 och TX8 utförande finns också som komponenter i djupare överbyggnadsdimensionering. 

Alla stabiliseringsnät kan fungera, men alla fungerar inte lika bra

Tensar TriAx har designats speciellt för stabilisering av ballast på vägar, järnvägar och trafikerade områden. Stabiliseringsnäten har varit föremål för omfattande forskning, fullskaliga tester och fältförsök. Från den mängd data som erhållits har designparametrar utvecklats specifika för TriAx och dessa är inkorporerade i Tensars designprogramvara. 

Hexagonal struktur med triangulära öppningar

Geometrin hos TriAx stabiliseringsnät ger en nästan enhetlig (360°) styvhet i planet. Detta har visat sig effektivt fördela trafikbelastningen som verkar radiellt på det stabiliserade lagret. Belastningar absorberas med mycket låg töjning i stabiliseringsnätet, vilket resulterar i minskad skiktdeformation.

Optimerad för låsning och förkilning

Stabilitet är skapad genom att binda samman kornstrukturen. Effektiv bindning kräver en hög nivå av låsning mellan aggregatet och stabiliseringsnätet och starka knutpunkter i stabiliseringsnätet, men även en hög styvhet i lagret. TriAx stabiliseringsnät har designats för att optimera partikelbindning, med en kombination av 3D ribprofil, hög knutpunktsstyrka och styv plangeometri.

Reducerad töjning i terrass 

Den förbättrade styvheten och styrkan hos ett mekaniskt stabiliserat lager som innehåller Tensar TriAx stabiliseringsnät ökar lastfördelningen, förbättrar bärigheten och minskar spänningen som verkar på terrassen. Detta minskar i sin tur undergrundsdeformation och spårbildning. 

Ökad överbyggnadslivslängd  

Överbyggnadens livslängd påverkas direkt av eventuell deformation. Partikelinneslutningen som tillhandahålls av Tensar TriAx minskar avsevärt permanent deformation, medan den förbättrar styvheten hos det mekaniskt stabiliserade lagret påverkar elastiska deformationer på grund av trafik. Resultatet är en ökning av beläggningens livslängd – alternativt en möjlig minskning av beläggningens tjocklek under en given designlivslängd.

Tensar-Plus-Final-Logo-White.png

Designa med självförtroende, var som helst.

  • Design & evaluate pavement and gravel sections
  • Design & evaluate working platforms
  • Easily compare alternative materials
  • Determine initial and lifecycle cost savings, time savings, and sustainability metrics
  • Create high-level summaries of the design alternatives for project stakeholders
  • Share features that aid collaboration

Lär dig mer

Börja designa nu

Stacked Image 0