Branta förstärkta slänter 

An example of the TensarTech GreenSlope System installed

Branta förstärkta slänter

Det naturliga valet för konstruktionen av branta slänter 

Jordslänter eller branta sluttningar är vitala där det den tillgängliga ytan är begränsad, eller där det finns stora nivåändringar. Om platsen inte nödvändiggör vertikala väggar kan branta förstärkta slänter med attraktiva gröna alternativ erbjuda mycket lägre kostnader.  

Tensar är specialiserade i förstärkt jord eller mekaniskt förstärkt jordsystem. Jordslänter med en fasadvinkel på upp till 70 ° kan bli stabiliserade genom användningen utav Tensars förstärkande stabiliseringsnät lagda horisontellt tillbaka från sluttningen i lagerna. Styrkan, mellanrummet och längden på stabiliseringsnäten varierar beroende på väggvinkeln, fyllnadsmaterialets egenskaper och eventuell ytlast. Tensars design mjukvara TensarSoil möjliggör optimeringen av design för att passa projektets behov. 

Image of Slänter med upp till 45° lutning

Slänter med upp till 45° lutning

Slänter med en lutning på upp till 45° kan bli stabiliserade genom användningen av Tensars förstärkande stabiliseringsnät, lagda horisontellt tillbaka från sluttningen i lager. Styrkan, mellanrummet och längden på stabiliseringsnäten varierar beroende på släntvinkeln, fyllnadsmaterialets egenskaper och eventuell ytlast. Inga strukturella fasadkomponenter behövs, vilket tillåter att man kan minska släntytans tjocklek. I vissa fall kan man installera en erosionsskydds matta innan man planterar för att etablera vegetation. 

TensarTechs naturligt gröna vallsystem är snabbt och enkelt att installera och kräver inga specialistkunskaper. Genom att använda jordzoner på ytan bakom fasadstrukturen i designen kan en ’grön’ fasad skapas genom att använda plantor som klarar de lokala förhållandena för att skapa en helt bevuxen släntyta. 

Image of Slänter med upp till 70° lutning

Slänter med upp till 70° lutning

Brantare slänter, med lutning på upp till 70°, behöver stöd i både yta och bakomliggande massor. TensarTech GreenSlope system använder jordförstärknings stabiliseringsnät som är sammankopplade till systemspecifika stålnäts fasadkomponenter. Som ett fullt integrerat system är TensarTech GreenSlope strukturer enkla att installera och det modulära systemet möjliggör snabb konstruktion som kräver inga specialkunskaper, i flesta fall krävs inte utrustning för att lyfta tunga material eller tillfällig stöttning.    

Den breda basen av de stabiliserade jordblocken betyder att bärningstrycket är lågt och fundament är oftast onödiga, vilket kan minska kostnaderna med upp till 70% jämfört med om jordhållningsväggar av betong skulle användas. Kostnaderna kan minskas ytterligare genom att använda lokalt fyllningsmaterial, inkluderat återanvänt material och material från platsen. 

Image of Fördelarna

Fördelarna med TensarTech vallsystem  

TensarTech jordhållningssystem erbjuder långtids, bevisad designstabilitet, med en designlivslängd på upp till 120 år. Deras enklare konstruktioner minskar kostnaderna och byggnadstiden, kan använda material från platsen som fyllningsmaterial och minska fundamentskraven. I vissa fall behövs inget fundament alls. 

De bevisade estetiskt tilltalande ’gröna’ fasad valet, som använder utvald plantering för att passa lokala förhållande och inkluderar enkel konstruktion av komplexa och kurviga geometri. 

Fortsättningsvis, de flesta systemen kräver inga kranar eller tillfällig stöttning och de erbjuder hög resistens för dynamisk och seismisk belastning. 

TensarTechs enkelinstallerade förstärkta vallsystem använder sig av en kombination av jordförstärkande stabiliseringsnät som är fästa i fasadkomponenterna. Genom att använda Tensars väldigt hållbara stabiliseringsnäts förstärkning minskas kostnaderna genom möjligheten att använda återfyllningsmaterial - även finkorniga jordmassor, återvunnet och material på plats. 

TensarSOIL-WHT-(2).png

Designa med självförtroende, var som helst.

Designprogrammet TensarSoil tillåter konstruktören att producera konstruktioner för förstärkta jordväggar, sluttningar och brostöd.

Begär TensarSoil

Stacked Image 0