TensarTech® TR2 system

60°-90° utbud
av ytbeklädnader
möjligt
4komponentsystem 
18 meter höga konstruktioner på plats 
  • Nätbeklädd förstärkt jordskyddsmursystem
  • Idealisk för permanenta tryckavlastningskonstruktioner
  • Lägre kostnadsalternativ för tillfälliga stödmurar och brofästen
  • Demonteras enkelt efter avslutad funktion
  • Jordförstärkande geonät certifierade av British Board of Agrément (BBA) för 120 års designlivslängd
Översikt

TensarTech TR2-systemet har utvecklats för konstruktion av tillfälliga jordhållande strukturer som är snabba och enkla att bygga, med vinklar mellan 60° och vertikala, samt för användning som permanenta dolda tryckavlastningsstrukturer. För tillfälliga och dolda applikationer har estetik en acceptabel lägre prioritet än att uppnå lägre byggkostnader jämfört med andra förstärkande jordsystem och stora kostnadsbesparingar jämfört med alternativa stödmurssystem.

Systemkomponenter

TensarTech TR2-systemet består av ytenheter av stålnät, fodrade med slitstark, kraftig geotextil säkert ansluten till Tensar enaxliga geonätjordförstärkning via Tensars mycket effektiva bodkinskarv. Det finns inget krav på ett yttre ytstöd eller formsättning eftersom den styva stålnätsytan hålls på plats av geonät och fyllnadsmaterialet under konstruktionen.

Lösningar från en enda källa

Komponenterna i TensarTech TR2-systemet har designats speciellt för att fungera tillsammans för optimal effektivitet och prestanda. Stålnätspaneler, geotextilfoder, kopplingar av polymerkropp och tensars enaxlade geonät fungerar tillsammans för att bilda ett förstärkt jordmurssystem som uppfyller designbehoven. Tensars erfarna ingenjörer kan med hjälp av vår sofistikerade TensarSoil-mjukvara, tillhandahålla gratis applikationsförslag till en komplett design- och leveransservice.

Tillfälliga murar och brostöd

Projektet kräver ofta konstruktion av tillfälliga jordbevarande strukturer, antigen för att stödja etappbyggda fyllningar för att möjliggöra för trafik att flyta genom verket, eller för bärande brostöd för transportvägar eller tillfälliga järnvägskorsningar. TensarTech TR2-mursystem har bevisats för alla typer av tillfälliga jordstödsmurar på stora projekt över hela världen.

Inget krångel – ingen riskkonstruktion- enkelt och snabbt

Entreprenörer uppskattar byggbarheten hos TensarTech TR2-system. Konstruktionen kräver ingen tung lyftutrustning och konstruktionen är enkel och placeringen av geonätförstärkningen och anslutningen till stålnätsytan är enkel och snabb med hjälp av polymerkroppar. Resten är enkla markarbeten. Vanligtvis behövs ingen strukturell grund, mobiliseringskostnaderna är minimala och stegvis konstruktion är lätt att hantera. Tensar kan tillhandahålla detaljerade konstruktionsritningar som en del av design- och leveranstjänsten och platsassistans finns tillgängligt vid behov. Inget krångel, enkelt och snabbt.

Gömd Tryckavlastning

TensarTech TR2-systemet har använts för tryckavlastning av historiska vingmurar vid renovering av broarbeten. Såväl som skydd av murverk från viktoriansk tid. I nybyggnationer har nedgrävda TensarTech TR2-konsturktioner för att avlasta jordtrycket på källarmurar, kulvertar och pålade brofästen. Låga byggkostnader och med en designlivslängd på 120 år är de idealiska för dessa dolda permanenta applikationer.