Stödväggar och landfästen

An example of the TensarTech TW1 Wall System installed

Stödväggar och landfästen 

Kostnadseffektiva alternativ till konventionella stödväggar

Stödväggar är avgörande för platser med sluttande terräng där tillgänglig yta är begränsad, eller ytor med stora nivåskillnader. De erbjuder även tryckavlastning mot jordtryck som verkar på nedgrävda konstruktioner. landfästen och vingar ger lateralt stöd till fyllningen och bär även hela brodäcksbelastningen.  

TensarTech utbudet använder jordförstärknings stabiliseringsnät som är sammankopplade systemspecifika komponenter. TensarTechs fullt integrerade system är enkla att installera och erbjuder lång hållbarhet, prestanda och strukturell integritet. De minskar även konstruktionskostnaderna, som ett billigare alternativ till förstärkta betong eller staplade stödväggar, eller genom att använda varierade fyllningsmaterial, inkluderat återvunnet och platsvunnet material. Fortsättningsvis, TensarTech väggsystem kan möta ditt projekts estetiska och miljökrav med en mängd olika fasadalternativ så som modulära block, betongpaneler, stenfyllda enheter eller beklädnasa av sten eller murverk. 

Image of Förstärkta jordväggar

Förstärkta jordväggar

Mekaniskt stabiliserad jord erbjuder en zon av jordfyllning bakom den vertikala fasaden, stabiliserad med förstärkande stabiliseringsnät som läggs horisontellt tillbaka från ytan i lager och behåller fyllningen bakom. Den externa fasaden av väggen är vanligtvis betongblock, prefabricerade betongpaneler eller stålnät. Denna beklädnad är icke-strukturell och stöds av den stabiliserade fyllningen, vanligtvis genom kopplingar till de förstärkta stabiliseringsnäten. 

Korrekt designade förstärkta jordväggsstrukturer kan bära hög tilläggsbelastning, vilket gör dem lämpliga för brofästen. Tensars designprogramvara TensarSoil tillhandhåller denna förmåga och mer. 

Den breda basen på det stabiliserade jordblocket sänker lagertrycket, minskar eller eliminerar kraven på fundamenten och sänker kostnaderna. 

Med hållbara stabiliseringsnäts förstärkning kan en mängd olika fyllningsmaterial användas, inklusive ballast, platsvunna material och PFA. Användningen av dessa material av sämre kvalitet kan minska kostnaderna ytterligare. 

System erbjuds med certifiering för 120 års designlivslängd för både stödmurar och landfästen. 

Den modulära karaktären hos TensarTech förstärkta jordväggssystem möjliggör snabb konstruktion utan att kräva specialkunskaper. I de flesta fall utan krav på tung lyftutrustning eller formsättning.

Image of Stödmurar med etager eller terrasser

Stödmurar med etager eller terrasser

Höga väggar kan konstrueras i ett enda plan eller så kan de trappas tillbaka för att bilda en serie terrasser. Detta kan vara mer estetiskt tilltalande och tillåta växtlighet att grönska och ge strukturen en mjukare känsla. I vissa fall kan det övre skiktet vinklas bakåt för att bilda en brant vegeterad sluttning. TensarTechs förstärkta jordkonstruktioner är väl lämpade för denna typ av byggnadskonstruktioner. Designen tar hänsyn till ytans geometri och kan minska kostnaderna jämfört med traditionella konstruktioner.

Image of Landfästen

Landfästen

Landfästen kan vara enkla jordhållande strukturer som stöder endast fyllningen, med vertikal brobelastning som bärs separat på pelare och pålar. Det har dock blivit allt vanligare att stödja fyllningen direkt på det förstärkta jordblocket och överföra all brobelastning på den förstärkta jordstrukturen. TensarTech väggsystems brodistanser erbjuder stora kostnadsbesparingar och minskningar av byggtiden jämfört med att stödja fyllningen på pelare eller bärande armerade betongväggar. 

Bärande brostöd som innehåller Tensars stabiliseringsnäts förstärkning har visat sig vara mycket effektiva när de utsätts för seismisk belastning, med minskade sättningar och strukturella skador. 

Vanligtvis så har glidlager använts under brodäcket för att eliminera termisk inducerad sidobelastning från fyllningen. Detta förenklar designen men har höga underhållskrav, med ökade risk för störningar och kostnader. 

Tensar har utvecklat designtekniker för förstärkta jordbrofästen där alla sidobelastningar överförs direkt till fyllningen. Lastningen bärs av det stabiliserade jordblocket, inklusive den cykliska laterala brodäcksbelastningen. 

 

Image of Tryckavlastningsväggar

Tryckavlastningsväggar

Nedgrävda konstruktioner utsätts för sidobelastning på grund av marktrycket. Det är möjligt att skilja lateral jordbelastning från vertikal belastning på sådana strukturer genom att använda tryckavlastning, eller tryckavlastningsväggar utanför den nedgrävda strukturen. TensarTechs förstärkta jordväggar är idealiska för tryckavlastning eftersom det stabiliserade jordblocket stöder all lateral jordbelastning och lämnar den nedgrävda strukturen för att endast bära vertikal och hydrostatisk belastning.  

På samma sätt har tryckavlastningskonstruktioner använts för att minska marktrycket som verkar på gamla murade väggar eller broarbete. I vissa fall har lätta aggregat använts för den förstärkta jordfyllnaden för att minska lagertrycket bakom den skyddade strukturen. Detta tillvägagångssätt har använts för att skydda många befintliga strukturer av historisk eller arkeologisk betydelse. 

Image of Tillfälliga jordstödmurar

Tillfälliga jordstödmurar

Tillfälliga väggar krävs för många typer av konstruktioner. Pålsystem har varit det föredragna valet i många år, men dessa system är dyra och kräver tunga lyft- och pålningsutrustning samt kvalificerad arbetskraft för installationen. 

TensarTech TR2 temporära stödmurssystem är en beprövad teknik som gör att du kan bygga temporära väggar utan utmaningarna och kostnaderna som finns för andra tekniker. Med ett ekonomiskt beklädnadssystem trådform, lätt installationsutrustning och användningen utav okvalificerad arbetskraft ger TensarTech TR2 temporära väggar ett hållbart och billigt alternativ. Dessa stödmurar är idealiska för etappbyggen, trafikunderhåll, vägbrofästen och liknande projekt. 

 

TensarSOIL-WHT-(2).png

Designa med självförtroende, var som helst.

Designprogrammet TensarSoil tillåter konstruktören att producera konstruktioner för förstärkta jordväggar, sluttningar och brostöd.

Begär TensarSoil

Stacked Image 0