Mur- och släntsystem

A Tensar reinforced soil retaining wall on the road link between Rotherham and Sheffield

Mur- och släntsystem

Lösningsöverblick

När man behöver använda vertikal separation mellan intilliggande färdiga marknivåer på ett projekt måste den högre nivån stödjas antigen av en jordhållande struktur eller av den sluttande marken mellan. Naturligt stabila släntar tar upp stor plats och de är oftast otillgängliga för utvecklingen och kanske inte är genomförbart på grund av utrymmesbegränsningar. Jordskyddande strukturer, antigen vertikala stödmurar eller branta förstärkta släntar kan konstrueras med ett kraftigt reducerat miljöavtryck, för att stödja den högre nivån.

Tensar erbjuder en mängd olika TensarTech jordhållningssystem för stödmurar och förstärkta branta marksläntar. De har många fördelar jämfört med alternativa stödsystem som armerad betong eller murstensmurar. De är snabbare att konstruera och betydligt billigare att bygga med ett lägre koldioxidutsläpp. 

Estetiska lösningar

TensarTech jordhållningssystem har ett urval av olika ytor för att passa lokala designstandarder, budget, miljöbegräsningar och estetiska krav. TensarTech släntssystem kan ha en naturligt vegeterad ”grön” yta för att förbättra den lokala miljön, medan TensarTech mursystem har ytalternativ som inkluderar gjutna paneler, släta eller grovt texturerade block eller naturlig stenfyllning.

Ekonomiskt attraktiva lösningar

Den modulära konstruktionen av TensarTech-system kräver ingen stor kran eller specialkompetens på plats. I många fall kan den strukturella fyllningen vara material som tagits på plats, lämpligt avfall så som gruvavfall eller återvunnet ballast. Varje system möjliggör snabb och ekonomisk konstruktion. Etappbyggen är lätta att hantera, vilket möjliggör flexibel programmering och minskar den totala byggtiden.

Styrkan inuti

Tensar är branschledande inom markförstärkningslösningar. Vi har utvecklat produkter och teknologier i framkanten av den geotekniska industrin i mer än tre decennier. Våra produkter stöds av de mest noggranna kvalitetsäkringsmetoderna i branschen och vi kan tillhandhålla fullständig ingenjörs- och konstruktionssupport, inklusive detaljer, design, platshjälp och granskning av stämplade ritningar för var och en av våra sorteringslösningar.

Hur står sig Tensar i jämförelse med konkurrenterna?

Tensars mur- och släntsystem erbjuder flexibilitet, hållbarhet och kostnadsbesparingar som alternativa system för mekaniskt stabiliserad jord (MSE) och stödmurar av armerad betong inte kan ge.