Terrasstabilisering  

A Hamm roller compacting soil over a Tensar geogrid

Grundstabilisering 

Lös ditt problem med mjuk mark

All infrastruktur ovan jord börjar på formationsnivå och under den är undergrunden; den befintliga jorden vars egenskaper kommer att avgöra vilken grund som behövs för arbetena. Att arbeta på svag eller rörlig mark innebär vanligtvis stora konstruktionsutmaningar. Men Tensars teknologi och kunnande inom markstabilisering förbättrar inte bara prestandan utan har också visat sig minska kostnaderna och miljöpåverkan från förbättring av undergrunden.

Tensars tillvägagångssätt är att konstruera ett mekaniskt stabiliserat lager för att skygga underlaget under konstruktionen och förbättra bärigheten för att stödja strukturen ovanför. Jämfört med traditionella konstruktioner av täckskikt eller underlag, kan Tensar undergrundsstabiliseringslösning minska aggregatvolymerna med upp till 50%.


Image of Fördelarna

Fördelarna 


Minskad skikttjocklek: täckskikt och underlagsskikt kan reduceras med upp till 50% utan prestandaförlust, vilket sparar material och schaktning.

Minskar byggnationers koldioxidutsläpp: med upp till 50%.

Ökad livslängd: ett mekaniskt stabiliserat lager med Tensar stabiliseringsnät kan förlänga livslängden på icke överbyggda vägar med en faktor på tre eller mer, vilket minskar långsiktiga underhållskostnader med upp till 50%.

Ökad bärförmåga: lastspridningsförmågan hos ett mekaniskt stabiliserat lager som innehåller Tensar stabiliseringsnät kan öka bärigheten för arbetsplattformar för tunga anläggningar som kranar och pålningsriggar. 

Kontroll av differentialsättning: över mycket varierande markförhållande kan jordstabilisering med Tensar stabiliseringsnät hjälpa till att jämna ut variabelt markstöd från underliggande material.

Täckning av svaga massor: Tensar stabiliseringsnät främjar säker placering och installation av täckskikt på marker som slamlaguner och industriavfallsdeponeringar. 

Överbrygga håligheter: en förstyvad flotte kan konstrueras med hjälp av Tensar stabiliseringsnät, för att spänna över underliggande hålrum som kan utvecklas i till exempel gruvområden eller marker som är benägna att upplösas. Denna korttidsapplikation kommer belysa förekomsten av tomrumsbildning innan deras permanenta behandling. 

Image of Hur Tensar kan hjälpa

Hur Tensar kan hjälpa 

I mer än 30 år har Tensars innovativa markstabiliseringslösningar visat sig vara idealiska för många typer av konstruktions- och undergrundsförbättringsprojekt, inklusive överbyggda och icke överbyggda vägar, parkeringar, flygfält, tunga överbyggnader (som containerhamnar) och arbetsplattformar. Ett komplett utbud av fallstudier och broschyrer finns tillgängligt. 

Vi erbjuder också fullständig teknisk support inklusive expertråd, specifikationer, ritningar, certifierade konstruktioner och detaljer om prissättning. Vi driver regelbundet kostnadsfria markstabiliseringsverkstäder i många länder under hela året. Vill du veta mer eller kom i kontakt med oss här.

Image of Tensar Design & Mjukvara

Tensar Design & Mjukvara 

Tensar har utvecklat unika designmetoder och mjukvara för att möjliggöra fördelarna med Tensars mekaniskt stabiliserade skikt. Baserat på fullskaletester som stöttas upp av många års erfarenhet på plats är Tensars designmetoder och lösningar för undergrundsstabilisering allmänt accepterad och använd världen över. 

Tensar-Plus-Final-Logo-White.png

Designa med självförtroende, var som helst.

  • Design & evaluate pavement and gravel sections
  • Design & evaluate working platforms
  • Easily compare alternative materials
  • Determine initial and lifecycle cost savings, time savings, and sustainability metrics
  • Create high-level summaries of the design alternatives for project stakeholders
  • Share features that aid collaboration

Lär dig mer

Börja designa nu

Stacked Image 0