Tensar® InterAx® (NX) Geonät

10.000+ timmar of FoU (forskning och utveckling)
12 produktgrupper
  • Tensar® InterAx®-geogrider är de mest effektiva stabiliseringsgeogriderna som Tensar har utvecklat.
  • Den marknadsledande lösningen för att förbättra prestandan av konstruktion av vägar, järnvägar och andra trafikerade områden.
  • Tensar® InterAx® har optimerad geonätsgeometrin för att öka stabiliteteseffekten på ballasten för att uppnå den bäste Tensar mekaniskt stabiliserade lagret.
  • Tensar® InterAx® använder  utvecklad  materialvetenskap för att förstärka samverkan mellan geonätet och ballasten såväl förbättrar prestrandan och det tillgängliga Tensar Value.


Översikt

Tensar® InterAx® geogrid är den senaste och den mest utvecklade formen av geosyntetisk stabiliseringsmaterial på marknaden. Den förbättrade geometrin optimerar förkilnings- och låsningseffekter, vilket ger ett effektivare stabiliserat lager jämfört med tidigare produkter och en större kostnadsbesparing. Produkten kan användes i mer varierande materialtyper och fraktioner vilket möjliggör ökad flexibilitet.

Våra sofistikerade Tensar® InterAx® geonät är ett resultat av mer än 10 000 timmar av  forskning och utveckling (FoU) inom materialvetenskap och erbjuder förbättrad packning och rörelsebegränsning för att skapa en långsiktig hållbarhet. Detta uppnås genom en komplex struktur som innehåller hexagonala, trapetsformiga och triangulära geometrier med kontinuerliga och icke-kontinuerliga ribbor.

Produktsortiment

Tensar® InterAx® finns för närvarande i två varianter: NX750 och NX850

Vad är Tensar® InterAx®?

Tensar® InterAx® är den mest avancerade och mest effektiva geonät som Tensar har utvecklat, med  användningsområden i järnvägsspår, vägfundament, beläggningar och andra trafikerade områden. Dess optimerade geometrin förbättrar inneslutningen av granulatpartiklar och skapar ett mycket effektivt stabiliserat lager. Tensar® InterAx® är en marknadsledande lösning som ger den bästa prestationsförmågan och det bästa värdet av andra Tensars geonät.


Varför ska man välja Tensar® InterAx® framför andra geonät?

Tensar® InterAx® geonät har utvecklats för att ge bästa möjliga prestande i ett Tensar mekaniskt stabilsierat lager. Tensar® InterAx® geonäts prestanda har fastställts genom forskning och utveckling och erbjuder ännu effektivare sätt att visa fördelarna. Sådana fördelar kan vara följande:: 

  • Förbättrad trafikkapacitet på obelagda vägar
  • Minskad vägtjocklek med bibehållen trafikering
  • Minskade byggkostnader
  • Minskar koldioxidavtryck

Var har Tensar® InterAx® använts?

Tensar® InterAx® blev tillgänglig för den brittiska marknaden i april 2022, men har redan installerats i otaliga projekt runt om i världen. Kunder i USA och på andra håll har varit nöjda med dess förmåga att ge kostnadsbesparingar - den minskar byggtiderna och transportkraven samt möjliggör användning av tunnare ballastlager och fler fyllningsalternativ.


Kompatibel också med Tensar+ & Enhanced Design Brukanvisning (Förbättrade konstruktionsmetoder)

Tensars InterAx-geonät finns också tillgängligt i Tensar+,  för att konstruktörer ska kunna dra nytta av dess förbättrade prestationer. Den lättanvända, prisbelönta konstruktionsprogramvara Tensar+ sparar tid och arbete, samtidigt som den säkerställer att dina konstruktioner är tillförlitliga och ger de förväntade resultaten.

Det har aldrig varit enklare att göra en bedömning av värdet som inkluderar  (MSL) från Tensar på en oasfalterad väg eller arbetsplattform. Tensar+ onlineprogramvara gör det möjligt att göra prestandabaserade bedömningar med kvantifierbara besparingar i form av pengar, tid och koldioxid samt avancerade specifikationsfunktioner för att både definiera och skydda utarbetade förslag.

A mock-up of Tensar+ software on a mobile and laptop screen

Optimerad geometri för ökad stabilisering

Tensar® InterAx® har sofistikerade geometrier med sexkantiga, trapetsformade och triangulära former på kontinuerliga och icke-kontinuerliga ribbor. Allt detta säkerställer att dessa avancerade geonät ger en förbättrad inneslutning av kornen och en förbättrad samverkan mellan korn och geonät - resultatet blir förbättrad prestanda mot trafik och övriga lastsituationer..

Den perfekta lösningen på en mängd av olika applikationer

Tensar® InterAx® är perfekt för användning i många olika projekt, från stabilisering av arbetsplattformar till trafikerade områden och förbättring av järnvägsbäddar. Den sofistikerade designen hjälper reducerar projektkostnaderna och underhållskraven samtidigt ökar livslängden på trottoarer, järnvägsbäddar och andra installationer.