Arbetsplattformar

application-working-platforms-580-580

Arbetsplattformar

Tensar har utvecklat en unik designmetod och mjukvara speciellt för stabiliserade arbetsplattformar.

Säkerheten är kritisk när man använder mobilkranar, pålkranar eller annan tung utrustning på byggarbetsplatser – speciellt på svag och ojämn mark. En säker arbetsplattform är avgörande. Lagringsyta för anläggning och material måste vara jämn, ren och fri från hjulspår.  

Tensar stabiliseringsnät kan inkorporeras i det granulära materialet för att stabilisera det och öka bärigheten, vilket begränsar ytdeformation och sättningar. Förstärkning av det granulära lagret gör det möjligt att minska plattformens tjocklek. Genom att minska mängden fyllnings som krävs minskas kostnader, tid och utsläpp, vilket bidrar till hållbarhetsmålen. 

Image of Användningsområden

Hur förbättrar Tensars stabiliseringsnät arbetsplattformarnas design?

Förkilnings- och låsningseffekter mellan materialets korn och Tensars stabiliserinsnät förhindrar partikelrörelser. Detta skapar ett mekaniskt stabiliserat lager som avsevärt ökar bärigheten och styr differentialsättningen.

Image of Fördelarna

Fördelarna

Att använda Tensars stabiliseringsnät för att skapa ett mekaniskt stabiliserat lager (MSL) har stora fördelar jämfört med icke stabiliserade ytor:

  • Ökad bärighet: det mekaniskt stabiliserade lagret har en ökad bärighet som skapar en säkrare och mer tillförlitlig bas för drift av tunga anläggningar och maskiner.
 
  • Minskad lagertjocklek: tjockleken kan reduceras med mer än 50% utan prestandaförlust. Detta kan också reducera behovet av schakt- och deponeringsmassor.
 
  • Sämre och återvunnet material: med ökad lagerprestanda kan användningen av ett Tensar MSL möjliggöra användningen av fyllmaterial av lägre kvalitet, till exempel återvunnet material.
 
  • Långsiktiga kostnadsbesparingar: mindre utgrävning och användning av återvunnet material kan minska byggnadskostnader och CO2.
Image of Betydelsen av data

Betydelsen av data

Arbetsplattformdesign bör utföras av en kompetent geoteknisk ingenjör. Konstruktionen beror på markförhållandena och kräver tillräckliga markundersökningsdata. Plattformstjocklek beror på underlagets styrka, plattformens material och naturligtvis de förväntade konstruktionsbelastningarna. Det är viktigt att ha en plattform som kan ge tillräcklig bärighet för säkert arbete, samtidigt som den är ekonomisk och enkel att bygga. 

Image of Designmetod för T-värde

Designmetod för T-värde

Tensars designmetod för T-värde möjliggör en mer exakt bedömning av den positiva effekten av stabiliserande stabiliseringsnät på bärförmågan hos en grovkornig arbetsplattform. Metoden är tillämpad på en rad arbetsplattformsmaterial, under olika markförhållande och gör det möjligt att jämföra konstruktioner med eller utan stabiliseringsnät – även för mycket låga skjuvhållfastheter på undergrunden. Det kan också appliceras på plattgrundläggningar med såväl torra som blöta material.

För första gången kan alla fördelar med att använda stabiliserande stabiliseringsnät integreras konsekvent i konstruktioner för arbetsplattformar. Den levererar verifierbara konstruktioner som kan minska plattformstjocklek och förbättra bärighet, minska byggkostnaderna med upp till 30% och minska plattformens koldioxidavtryck med upp till 40%.

Tensar-Plus-Final-Logo-White.png

Designa med självförtroende, var som helst.

  • Design & evaluate pavement and gravel sections
  • Design & evaluate working platforms
  • Easily compare alternative materials
  • Determine initial and lifecycle cost savings, time savings, and sustainability metrics
  • Create high-level summaries of the design alternatives for project stakeholders
  • Share features that aid collaboration

Lär dig mer

Börja designa nu

Stacked Image 0