Järnvägar

A railway track going into a railway tunnel

Järnvägar

Hjälper järnvägsmyndigheterna att sträcka ut sin budget ytterligare  

Järnvägsmyndigheter över hela världen står inför den monumentala uppgiften att bygga och underhålla järnvägsnätet som flyttar passagerare och gods över nationer och kontinenter. Järnvägsingenjörer som designar nya järnvägar har målet att skapa säkrare, bättre och hållbare järnvägar på ett mer ekonomisk, hållbart och med bättre klimatpåverkan. Underhållsansvariga för järnvägsnätverk måste balansera ett ökat behov av underhåll på försämrade nätverk och minskad budget för underhåll.

Hur ska järnvägsmyndigheter upprätthålla bra järnvägsnätverk när materialkostnader och arbetskostnader ständigt ökar och deras ansvarsområde ökar? Tensar hjälper järnvägsmyndigheter sträcka ut deras budgetar för spårbädd, grundarbete och broarbete längre, genom att använda beprövade tekniker som stöttas av Tensars expertis och mjukvara. 

Image of Jordarbete och broarbete

Jordarbete och broarbete  

Nästan alla spårarbeten involverar byggandet av stödmurar, vägvallar, brodistanser och andra funktioner. Tensar har en mängd olika TensarTech jordhållande system för stödmurar, branta vallar och brodistanser. Dessa lösningar erbjuder stora kostbesparingar och konstruktionsbesparingar jämfört med andra byggmetoder. De gör det även möjligt att använda återvunnet eller material från platsen för att hålla kostnaderna nere och minska den lokala påverkan.   

Fortsättningsvis, Tensar har innovativa lösningar för konstruktionen av fyllningar på svag mark. Dessa kan vara snabbare att bygga, ha en reducerad landanvändning och kontrollerade sättningar.   

 

Image of Spårbäddsunderhåll

Ännu bättre värde

Ett effektivt järnvägsnätverk måste bibehålla hastighet och minimera tjänstestörningen för stora underhållsprojekt. Kvaliteten och varaktigheten av spårbädden är kritisk, både när det gäller att bestämma drifthastigheten och när det kommer till att minimera störningen från underhåll.

I nya byggarbeten av räls och rälsrekonstruktion kan bärighetskapaciteten och styvheten av rälsbädden förbättras genom användningen utav Tensars stabiliseringsnät i järnvägsbanken. För ballasten kan tiden mellan underhåll avsevärt förbättrad genom användning utav Tensars stabiliseringsnät i basen av överbyggnaden. Ballastdegradering och spår sättning reduceras, vilket hjälper till att bibehålla spårhastighet och förlänger tiden mellan underhåll.  

 

Image of Järnvägsspår

Järnvägsspår

Tänk om vi kunde designa högpresterande spårbäddar på ett mer hållbart vis med bättre hållbarhet utan att öka priset? Tänk om vi kunde öka tiden mellan underhåll på spårbäddarna och deras livslängd?  

Järnvägsspåret är den primära delen på en järnväg, dock så stöds den av stora jordarbeten, vallar och broarbeten. Struktur- och geotekniska ingenjörer som bygger järnvägsinfrastruktur har samma problem: att de måste leverera mer för mindre. De vill även designa mer ekonomiska, mer hållbara och mer miljövänliga. Målet är att designa järnvägsvallar med mindre påverkan på miljön, snabbare och med mindre koldioxidutsläpp eller för en järnvägsbro att bli byggd billigare förstärkt med markstöd av återanvänd fyllning. Tensar har bevisat innovativa lösningar för rälsbäddar, jordarbete och broarbete, stödd utav Tensars erfarenhet och mjukvara.  

 

Tensar-Plus-Final-Logo-White.png

Designa med självförtroende, var som helst.

  • Design & evaluate pavement and gravel sections
  • Design & evaluate working platforms
  • Easily compare alternative materials
  • Determine initial and lifecycle cost savings, time savings, and sustainability metrics
  • Create high-level summaries of the design alternatives for project stakeholders
  • Share features that aid collaboration

Lär dig mer

Börja designa nu

Stacked Image 0