Tensar® Uniaxial (RE) Geonät

1världens första kommersiellt tillgängliga geonät
40 år av produktion och lyckade projekt globalt 
120+ års livslängd
  • Utvecklad för jordförstärkning i mur- och släntapplikationer.
  • Den mest avancerade geosyntet för markförstärkning.
  • Tillverkad av utvalda kvaliteter av högdensitetspolyten (HDPE) hartser.
  • Högorienterad polymerstruktur för att motstå förlängning (krypning) under ihållande dragbelastningar.
  • Motståndskraftig mot installationsskador och kemisk eller biologisk långtidsnedbrytning.
Översikt

Tensars enaxlade geonät kan bära dragbelastningar i en riktning med hög belastning (längs rullens längd). Öppningarna i nätet låser ihop med fyllnadsmaterial, för att ge överlägsen lastöverföring från jorden till geonätet.

Tensar RE enaxliga geonät uppnår sin styrka genom att stansa och dra ett homogent polymerark för att ge en enhetlig konsekvent produkt som inte kräver vävning, beläggning eller svetsning för att bibehålla produktens integritet. Denna unika process ger överlägsen knutpunktshållfasthet, vilket möjliggör höghållfasta anslutningar till andra rullar av geonät  eller ytskyddsprodukter.

Produktsortiment

Tensar enaxliga (RE) geonät  finns i sex utformningar: RE510, RE520, RE540, RE560, RE570 och RE580.

Fyrtio år av lyckade projekt och fortsatt förbättring 

Tensar uppfann geonät  och Tensar enaxliga geonät  var det första kommersiellt tillgängliga geonätstypen på marknaden. De har använts i projekt över hela världen i över 40 år och under denna tid har de ständigt utvecklats och förbättrats. Den senaste (fjärde) generationen ger ännu större styrka per kg, vilket leder till ännu större kostnadsbesparingar.

Styrkan bakom TensarTech systemet  

Tensar har ett brett utbud av system som används i konstruktioner utav broövergångar, stödmurar, branta sluttningar  ochbasalmadrasser på banker, och de flesta av dem är beroende av Tensar enaxliga geonät  för att förstärka jorden och skapa ett mekaniskt stabiliserat jordskikt (MSE).