Vägar och motorvägar 

An aerial shot showing the construction of the Tyne Tunnel

Vägar och motorvägar 

Hjälper vägmyndigheterna att sträcka ut sin budget ytterligare

Vägmyndigheter, både lokala och nationala, står inför den monumentala uppgiften att bygga och underhålla vägarna i deras distrikt. Ingenjörer som designar nya vägar har målet att designa säkrare, bättre och mer hållbara på ett mer ekonomisk, hållbart och med bättre klimatpåverkan.

Underhållsansvariga för vägarna måste balansera ett ökat behov av underhåll på försämrade nätverk och minskad budget för underhåll. Hur ska vägmyndigheter upprätthålla bra vägnät när materialkostnader och arbetskostnader ständigt ökar och deras ansvarsområde ökar? 

Tensar har hjälpt vägmyndigheter dryga ut deras överbyggnads-, jordarbetes- och broarbetes budgetar genom att använda bevisad tekniker som stöds utav Tensars expertis och mjukvara.  

Image of Grundläggning av vägar

Grundläggning av vägar  

Överbyggnads designers väljer Tensars teknologi för att förbättra livslängden på nya överbyggnader, eller för att minska tjockleken på överbyggnaden. Tensars stabiliseringsnät är designade för att användas i överbyggnads lagret, under eller i de obundna lagerna, för att kontrollera aggregerad rörelse, minska deformationerna och för att öka överbyggnadens styrka i det överbyggda området och förbättrar styvheten. 

Stora besparingar i materialkostnader, transportkostnader, konstruktionstid och koldioxidutsläpp kan uppnås genom att minska överbyggnadens tjocklek. Genom att öka tiden mellan underhåll kan man minska kraven på framtida underhållsarbeten och minska den totala kostnaden för överbyggnaden. Där finns potential att förbättra effektiviteten av de obundna lagerna, men även för de överbyggda. Tensars asfaltsprodukter kan användas i de bundna lagrena för att förbättra uthålligheten av överbyggnaden. Detta tillåter designerna att överväga tunnare överbyggnadslager för samma prestandanivå. Att minska överbyggnadens tjocklek kan leda till stora kostnadsbesparingar. Fortsättningsvis, att öka prestandanivån har stor påverkan på slutpriset på överbyggnaden.  

 

Image of Vägöverbyggnad

Vägöverbyggnad 

Överbyggnadens prestanda är direkt påverkad av kvaliteten av väggrunden. Vägdesigners som konstruerar vägar över svag eller variabel mark måste överväga hur dessa vägar ska byggas, men även vilka material som ska användas och tjockleken som krävs för att förse vägen med en stark och stabil grund. Att skydda terrassen under konstruktionen är också viktigt. Deformation, spårbildning och omformning av terrassen har en påverkan på styrkan och vattenhållningen som påverkar livslängden och prestandan av den nya överbyggnaden.  

Tensars stabiliseringsnät kan förbättra den långsiktiga prestandan av överbyggda vägar och grusvägar genom att skydda terrassen under konstruktionstiden, stabilisera täckskiktet och underlaget för att förse vägen den bästa grunden. Genom att stabilisera och förstärka överbyggnaden kan tjockleken av både belagda och obelagda delar och vägen minska och på det viset kan man spara in på konstruktionskostnader. Det minskar även utgrävningarna, materialåtgång, transport till och från bygget och koldioxidutsläpp, vilket ger en hållbarare och mer uthållig vägkonstruktion.  

 

Image of Ännu bättre värde

Ännu bättre värde  

Tänk om man kunde designa högpresterande överbyggnader på ett mer hållbart vis och med bättre hållbarhet utan att öka kostnaderna? Tänk om man kunde öka livslängden på överbyggnader med upp till 200%, eller öka livslängden för en beläggning, för att minska kostnad/kilometer/år för underhållsåtgärder.  

Den belagda ytan ligger i fokus för allmänheten, dock så är vägnätet grundat på stora markarbeten, vallar och broarbeten. Struktur- och geotekniska ingenjörer som bygger motorvägar har samma problem: att de måste leverera mer för mindre. De söker även vis att designa mer ekonomiska, mer hållbara och mer miljövänligt. Målet är att konstruera motorvägsvallar med mindre påverkan på miljö, snabbare och med mindre koldioxidutsläpp eller och brodäck utan höga underhållskrav, detta ger möjlighet att använda återvunna jordmassor till lägre pris. Tensar har bevisat innovativa lösningar för överbyggnader, jordarbete och broarbete, stödd utav Tensars erfarenhet och mjukvara.  

 

Image of Svällande jordmaterial

Svällande jordmaterial 

Vissa vägmyndigheter måste strida med svällande lerjordar, som potentiellt kan ha en stor påverkan på nya överbyggnader genom de krympnings- och expansionsrörelser som är förknippade med fuktförändringar i dessa jordar. Detta leder oftast till förtidiga sprickor längs väg ytan. Genom att inkorporera Tensars stabiliseringsnät i de nya överbyggnaderna har en bevisad motverkande effekt mot krympning vilket leder till lägre liv för överbyggnaden.  

 

Image of Överbyggnads underhåll

Överbyggnads underhåll 

Konventionella underhålls strategier för överbyggnader innebär oftast att ett lager med asfalt läggs över den överbyggda ytan för att återsegla och öka livslängden. Dock så kan sprickor i den existerande överbyggnaden reflektera i de nya asfalterade ytlagret. Detta minskar effektiviteten och förkortar livslängden, och oftast är den enda lösningen tjockare och tjockare ytlager: sprickorna vinner alltid i slutändan. 

Genom att inkludera Tensars asfalts mellanskikt under ytskiktet kan motverka sprickor vilket kan fördröja deras fortplantning och förlänga livstiden av ytskiktet. Kostnaden per kilometer per år av ytskiktsbehandling ökar kraftigt. Genom att betala lite extra för asfalts mellanskiktet kan minska övergripande priset på konstruktionen.  

Image of Fullt djupgående vägrehabilitering

Fullt djupgående vägrehabilitering

Med ökade produktkostnader och hållbarhetsmål är det nödvändigt att återanvända material. Fullt djupgående rehabilitering har fått en ökad acceptans och är använt i många regioner. Existerande överbyggnader är pulveriserade, återlagda och komprimerade innan de återsluts med ett nytt ytlager av asfalt eller andra material. I vissa fall inkorporerar man ett lager av bitumen eller cement. Genom att inkorporera Tensars stabiliseringsnät under de återvunna lagerna ökar styrkan i den rehabiliterade överbyggnaden och ökar livslängden.  

Image of Jordarbete och broarbete

Jordarbete och broarbete  

Nästan alla motorvägsprojekt kräver konstruktionen av stödmurar, vägvallar, brodistanser och andra funktioner. Vägmyndigheter och motorvägsentreprenörer har länge uppskattat de många fördelarna av Tensars jordförstärknings lösningar. Tensar har en mängd olika TensarTech Tensar har en mängd olika TensarTech jordhållande system för stödmurar, branta vallar och brodistanser. Dessa lösningar erbjuder stora kostbesparingar och konstruktionsbesparingar jämfört med andra byggmetoder. De gör det även möjligt att använda återvunnet eller material från platsen för att hålla kostnaderna nere och minska den lokala påverkan. Fortsättningsvis, Tensar har innovativa lösningar för konstruktionen av fyllningar på svag mark. Dessa kan vara snabbare att bygga, ha en reducerad landanvändning och kontrollerade sättningar. 

Tensar-Plus-Final-Logo-White.png

Designa med självförtroende, var som helst.

  • Design & evaluate pavement and gravel sections
  • Design & evaluate working platforms
  • Easily compare alternative materials
  • Determine initial and lifecycle cost savings, time savings, and sustainability metrics
  • Create high-level summaries of the design alternatives for project stakeholders
  • Share features that aid collaboration

Lär dig mer

Börja designa nu

Stacked Image 0