GeoSkills AB

GeoSkills AB – Tensars partner i Sverige.
GeoSkills AB stöttar Tensars kunder genom alla projektskeden. Fokus ligger på val av rätt produkt, dimensionering och tekniskt installationsstöd. Finns behov kan stödet utökas på konsultbasis att omfatta hela den geotekniska kedjan.
GeoSkills AB är ett bolag med erfarna medarbetare med kontor i Luleå. Bolaget är specialiserat på entreprenadanpassade innovativa lösningar. GeoSkills arbetar gärna produktionsnära.


location