Down to content

Stödmurar

While there are many traditional options when constructing retaining walls, often involving reinforced concrete and piling, for substantial savings in both construction time and cost, combined with versatility, Tensar has developed the TensarTech range of retaining wall systems. The TensarTech range makes use of a combination of soil reinforcement geogrids securely connected to attractive facing units, including dry laid concrete modular facing blocks.

Stor vidd av möjligheter

Med vår mer än 30 års erfarenhet av konstruktioner, av våra experter i design och de innovativa produkterna geonät, erbjuder TensarTech ett antal fasader och konstruktionsmöjligheter för att passa strukturens placering och behov av livslängd. Detta inkluderar:

TensarTech TW1TW3 och Mesa blockmoduler för stödmurar och tillverkade i betong med hög kvalité och i en skala av färger, typer och textur. Med TW1´s länksystem ges möjligheten att bygga en arkitektonisk tunn fasad kopplat till Tensars muryta.

TensarTech Panel är antingen fullhöjds pre-fabrikerade betongpaneler i storlek och ytfinish som passar kraven för projektets estetik.

TensarTech Marine incorporating substantial pre-cast concrete units ideally-suited to aggressive marine conditions.

TensarTech RockWall med ett traditionellt utseende av gabioner, kombinerat med jordarmerad bakfyllning.

TensarTech TR2 en billig fungerande struktur som man snabbt bygger, speciellt för temporära konstruktioner.

Varhelst ert projekt är, kan vi hjälpa till

Tensars innovativa teknologi har använts i hela världen och ett stort antal projektblad och broschyrer finns att tillgå. Vi erbjuder även full teknisk support, inklusive råd av experter, specifikationer, certifierad dimensionering och kostnadsförslag. Regelbundet håller vi kostnadsfria work-shops.

Save time and cut expenses with Tensar Technology

TensarTech wall systems provide long-term, proven design stability and aesthetically pleasing design.

Fördelar

Vilket TensarTech Mursystem som är det rätta för er brokonstruktion, så är fördelarna detsamma:

  • Testad stabil design över lång tid
  • Enkla konstruktioner som reducerar byggtid och kostnader
  • Estetiskt tilltalande
  • Modula och torra blocksystem utan murning
  • Enkelt att utföra med komplex och/eller kurvig geometri

  • Upp till 120 års dimensionerande livslängd
  • De flesta systemen behöver varken kranar eller tillfälliga stödkonstruktioner
  • Möjlighet att återanvända massor på plats
  • Pålning kan eventuellt undvikas
  • Högt motstånd mot dynamiska som seismiska rörelser

Need help?