Bostäder

A residential housing estate with a green space in front of it

Bostäder

Cost & time savings for residential builders

Priset på byggnadsmaterial ökar ständigt och där är en universell brist på skickliga arbetare världen över. Detta tillsammans med att man ofta behöver bygga på dålig mark har lett till att bostadsutvecklare behöver hitta nya lösningar som kan öka deras vinst, men även som gör att projektet kan utföras snabbare och säkrare. Fortsättningsvis så finns det ett behov att balansera dessa kostnader med miljökrav, miljölagar och de estetiska behoven som lokala intressenter och eventuella ägare och boende har. 

Tensars beprövade teknologi gör det möjligt att använda mer av den tillgängliga marken, den reducerar kostnader, materialanvändning och förkortar projekttiden. Detta kan hjälpa att möta utmaningarna med hållbarhet och klimatförändringarna som finns.

Image of Svag eller variabel mark

Svag eller variabel mark

Innan byggnadsprojekt kan börja behövs det tillgång till pålitlig och lättillgänglig lagringsyta. Svag eller variabel mark kan vara en stor utmaning för bostadsutvecklare. Tensars stabiliseringsnät kan förse en stark och stabil vägbank även på de svagaste grunderna. Genom att stabilisera under- eller överbyggnad kan man minska tjockleken som behövs på grunden och genom detta spara in grävmaterial. 

Fortsättningsvis, Tensars stabiliseringsnät kan användas för att stabilisera arbetsplattformar, som används för tillgång och förvaring, så att bygget kan fortsätta i alla väder.  

 

 

Image of Arbetsplattformar

Säkra arbetsplattformar för halva priset  

När man behöver använda pålning i byggprojektet är det bostadsutvecklarens ansvar att se till att där finns säkra arbetsplattformar för riggar att fungera och kostnaden för stapelplattformar kan bli stor när den byggs på svag mark. Tensar har beprövade designtekniker för stabiliserade plattformar som oftast leder till en kostnadsminskning med över 50%. 

 

Image of Vägar och asfalterade ytor

Vägar och asfalterade ytor

Vägar är oftast den första och sista stora aktiviteten på bygget. Dessa vägar måste klara hög belastning från konstruktionsfordon för att uppfylla kraven från ägare och lokala myndigheter. Tensars stabiliseringsnät kan reducera det aggregerade och asfalterade lagret, samtidigt som det erbjuder samma eller bättre prestanda. Den totala vägtjockleksminskningen kan vara upp till 50%. Genom att stabiliserade de obundna lagerna med Tensars stabiliseringsnät, även på fast mark, kan bostadsutvecklare minska projekttiden, minska materialåtgången, minimera utgrävningarna, minska transportsträckorna, och erbjuda ägarna en mer hållbar struktur.  

 

Image of Stödmurar och branta sluttningar

Stödmurar och branta sluttningar

Stödmurar och branta sluttningar med växtlighet kan maximera den användbara landytan, medan estetiken av bygget förbättras. Tensar erbjuder en mängd olika jordhållningssystem som hanterar komplexiteten av varje projekt. När Tensars enaxliga stabiliseringsnät används med Tensars designsupport skapas tekniska lösningar som är både vackra och hållbara.  

Image of Grundläggning i seismiskt aktiva regioner

Grundläggning i seismiskt aktiva regioner  

Vissa jordtyper är benägna till förvätskning i samband med seismiska aktiviteter. Om detta sker i seismiska regioner så skapar det en utmaning för bostadsutvecklarna. Beprövade tekniker för att minska effekten av förvätskning i jordprofilen finns. Dessa använder sig av förstyvade plattgrundläggningar, stabiliserade med Tensars stabiliseringsnät. Designsupport finns tillgängligt från Tensar för dessa simpla men effektiva lösningarna.  

 

Tensar-Plus-Final-Logo-White.png

Designa med självförtroende, var som helst.

  • Design & evaluate pavement and gravel sections
  • Design & evaluate working platforms
  • Easily compare alternative materials
  • Determine initial and lifecycle cost savings, time savings, and sustainability metrics
  • Create high-level summaries of the design alternatives for project stakeholders
  • Share features that aid collaboration

Lär dig mer

Börja designa nu

Stacked Image 0