Down to content

Belagda vägar och belagda ytor

There’s more emphasis than ever on making big savings on project costs, time and carbon emissions. And when building new roads and parking areas, particularly over soft sub grades, Tensar has the answer. Tensar TriAx® geogrid’s 360° tensile stiffness and triangular apertures lock the fill aggregate particles in place, creating a mechanically stabilised layer with outstanding performance under traffic loading. It means the depth of aggregate layers can be dramatically reduced, sometimes by up to 50%, and in some cases so can the depth of excavation and volume of spoil. Multi-layers of TriAx can also be used to minimise differential settlement over variable ground. 

Tensar has developed powerful TensarPave™ software to enable designers to arrive to the optimum solution for specific project conditions.

Mer väg för er budget för underhåll

Med slimmade budgetar, behöver man även valuta för pengarna för sitt vägunderhåll. Det enkla svaret? Inkludera steg för att reducera framtida underhåll för vägbyggnad eller reparationer. Det är här Tensar kan hjälpa. Med att använda TriAx geonät för att stabilisera den obundna överbyggnaden i nya vägar kan, asfaltarmering i de bundna lagren, breddning och reparation av vägar, reducera utmattning och reflektionssprickor i asfalt. Detta ökar intervallen mellan tillfällen för underhåll. 

Hur kan Tensar hjälpa till

Tensars teknologi riktar sig till nyckelområden i vägbyggande och underhåll:

Structural improvement using the Tensar Spectra Pavement Optimisation system. Engineers and road operators can benefit from reduced construction costs as well as building in lower maintenance requirements.

Belagda vägar och belagda ytor

Tensar TriAx® geogrids mechanically stabilise and confine the fill aggregate particles in place, creating a mechanically stabilised layer with outstanding performance under traffic loading. 

Fördelar

Med över 30 års erfarenhet i projekt världen över, kan de bevisade fördelarna med Tensars system inkluderas i:

  • Reducerad tjocklek av överbyggnad
  • Öka bärigheten
  • Reducera nödvändig schaktning
  • Lägre kostnader över tid


  • Mindre utsläpp av CO2
  • Reducera reflektions- och utmattningssprickor
  • Öka beläggningens livslängd
  • TensarPave program för optimal dimensionering

Need help?