Down to content

Ej belagda vägar och plattformaren

Ej belagda vägar och arbetsplattformar är ofta förekommande konstruktioner över hela världen. Men fast de ofta måsta klara extremt tunga laster, placeras de ändå på svaga eller varierande undergrunder. Detta är var Tensar geonät, och då det innovativa TriAx®, kan hjälpa till att effektivt reducera kostnader med ett mekaniskt stabiliserat lager. När fyllningen packas in i geonätets trianglar, skapas en mekanisk låsning. Denna s.k förkilning kombineras med nätets uniforma styvhet i 360° vilket skapar ett styvt och effektivt kompositlager.

Användningsområden

Geonät kan användas för att mekaniskt stabilisera obundna lager och då, antingen reducera nödvändig tjocklek eller öka livslängden med den ökade bärigheten.

Strukturell förbättring – ej belagda vägar, inklusive anläggningsvägar till vägar för längre tids användning som vägar vid  byggande av vindkraftsparker. Dessa vägar kan effektivt stabiliseras med geonät som både reducerar användande av dyr bergkross som att öka bärigheten.

Arbetsplattformar för pålning och områden för lagring – arbetsplattformar stabiliseras för att ge högre säkerhet för tungt trafikerande last som pålkranar, mobilkranar och KC-pelare maskiner.


Spread the load on-site with Tensar Technology

Tensar’s geogrids, incorporating clever working platform design – and in particular the innovative TriAx® – can help reduce costs by mechanically stabilising granular materials very efficiently.

How you benefit

Hur utnyttjar du detta:

Tensar har mer än 30 års erfarenhet i att skapa mekaniskt stabiliserade överbyggnader med geonät som kan:

  • Reducera överbyggnadstjocklek med upp till 50%
  • Reducera schaktarbeten
  • Kontrollera ojämna sättningar
  • Öka bärigheten
  • Minska CO2 utsläpp med upp till 50%

Need help?