Down to content

Stabilisering av överbyggnader

In almost any construction project, working on weak or variable ground usually presents considerable challenges for soil stabilisation. But Tensar’s technology and know-how in ground stabilisation not only improves performance, but is proven to reduce costs and environmental impact of subgrade improvement too. Our innovative TriAx® geogrids, with near uniform 360 degrees tensile stiffness for optimum performance, are designed to provide effective confinement of the granular fill. This results in a stiff mechanically stabilised layer, capable of controlling differential settlement, reducing road fill depths, capping weak deposits and increasing bearing capacity.

Fördelar du kan utnyttja

Med att stabilisera överbyggnadens lager med TriAx geonät, kan Tensars teknologi verkligen ge fördelar i ett projekt:

  • Reducering av lagertjocklektäckningar och överbyggnader kan reduceras med upp till 50% , spara material, schakt och tid utan nedsättning av prestanda
  • Reducera CO2-utsläpp med  upp till 50%
  • Längre livslängdett mekaniskt stabiliserat lager (MSL), tillsammans med ett TriAx geonät kan öka livslängden av en icke belagd väg med en faktor av 3 eller mer. Detta minskar det långsiktiga underhållskostnaderna med upp till 50%
  • Öka den bärande kapaciteten: den lastfördelande kapaciteten av ett mekaniskt stabiliserat lager med TriAx geonät, kan öka den bärande kapaciteten i arbetsplattformar för kranar eller pålkranar
  • Kontrollera ojämna differentialsättningarvid mycket varierande grundförhållanden, kan TriAx geonät ge en utjämning av sättningar i grunden
  • Täckning av lösa deponier: Tensar TriAx geonät gynnar en säker läggningen av täckskikt på allmänna deponier och industriella förorenade deponier
  • Överbrygga håligheteren styv balk kan konstrueras med hjälp av Tensar tvåaxiala geonät för att överbrygga håligheter som kan uppstå i t.ex gruvområden. Denna korttids lösning förvarnar en deformation som snabbt kan åtgärdas permanent

Weak or variable ground? How Tensar geogrids provide the answer.

Our innovative TriAx® geogrids, with near uniform 360 degrees tensile stiffness for optimum performance, are designed to provide effective confinement of the granular fill.

Vilka projekt som helst, vi kan hjälpa till

I över 30 år har Tensars innovativa lösningar av stabiliserade överbyggnader visat sig vara ideala i många konstruktioner, både belagda som obelagda vägar, bilparkeringar, flygfält, ytor för tunga laster som container terminaler och arbetsplattformar. Projektblad, case-studies och broschyrerull finns att tillgå för er.

Vi erbjuder även full teknisk support och råd av experter, ritningar, certifierade dimensioneringar och prissättningar. Årligen har vi i många länder regelbundna kostnadsfria work-shops med överbyggnadsdimensionering. För att få veta mer och snabbt få hjälp i ert projekt, ladda ned vår ”Ground Stabilisation Design Submission Form”.

Need help?