Down to content

Optimering av vägbeläggningar

De konventionella metoderna för konstruktion av vägar och beläggningar omfattas ofta av en snårskog av regler och bestämmelser vilket innebär ständigt växande utmaningar för vägingenjörer, entreprenörer och ägare. Samtidigt ökar trycket på budgeten, då man vill ha mer värde och prestanda för mindre pengar.

Det är allmänt känt att uppgiften att belägga ett ”typiskt vägavsnitt” blir allt mer problematisk. De omfattande kraven på anläggnings-, arbetskrafts- och materialresurser kan, tillsammans med långt utdragna kontraktsprogram, innebära en stor utmaning. Detta kan i sin tur öka risken och kräva mer tid och pengar på grund av den ökande trafikbelastningen på vägnätet. Till det här kan läggas bristfälliga beläggningsstrukturer, sänkta underhållsbudgetar och ökande materialkostnader.


These issues have forced highway engineers to seek value-engineered alternatives to the conventional strategies they have traditionally relied on to evaluate their projects. In addition, a growing number of highway engineers are adopting the Tensar Pavement Optimisation System, incorporating Tensar TriAx® geogrid, to optimise pavement design and construction techniques.

The system combines Tensar TriAx geogrid with aggregate fill to create a mechanically stabilised layer (MSL) that is significantly stiffer and more robust than a conventional unbound aggregate layer. The enhanced structural characteristics of the MSL allow the designer to obtain greater performance from the whole pavement structure, which results in more economical construction, reduced risk, improved performance, reduced waste and longer life.

Tensar Spectra Pavement System


These issues have forced highway engineers to seek value-engineered alternatives to the conventional strategies they have traditionally relied on to evaluate their projects. In addition, a growing number of highway engineers are adopting the Tensar Pavement Optimisation System, incorporating Tensar TriAx® geogrid, to optimise pavement design and construction techniques.

The system combines Tensar TriAx geogrid with aggregate fill to create a mechanically stabilised layer (MSL) that is significantly stiffer and more robust than a conventional unbound aggregate layer. The enhanced structural characteristics of the MSL allow the designer to obtain greater performance from the whole pavement structure, which results in more economical construction, reduced risk, improved performance, reduced waste and longer life.

Tensar Spectra Pavement System

Vägar som konstrueras med Spectra Pavement Optimisation System ger:

  • Rejält förlängd livslängd tack vare förbättrad prestanda för det mekaniskt stabiliserade lagret
  • Minskad anläggningskostnad tack vare beläggningslagrets optimerade sammansättning
  • Optimerade livscykelkostnader och maximalt totalvärde
  • Reducerade bärlager- och asfaltvolymer samt tillhörande konstruktionskostnader

Need help?