Down to content

Marin och vattenvägar

Flod, sjö eller hav, konstruktioner vid vattenbrynet kan medföra unika problem. Men genom att använda Tensars geonät, erosionsprodukter, och TensarTech Mursystem så kan ingenjörer skapa pålitliga, flexibla och miljömässigt hållbara översvämningsskydd - som vid jämförelse med traditionella metoder kan sänka kostnad och tidsbehov med upp till 50%.
  

Enkla, ekonomiska och miljömässigt riktiga kajstrukturer och flodväggar

Det relativt lättinstallerade TensarTech Mursystem består av  ett geonätförstärkt fyllnadsmaterial med en rad betongmoduler som fasad.

Inland waterways

Retaining walls for waterways not exposed to wave attack can be built using one of the TensarTech Wall Systems incorporating modular or segmental facing blocks which can be installed without crane lifts or propping. The modular blocks are securely attached to the geogrid reinforcement layers in the structural fill using a full design strength polymer connector.

Lättinstallerade Tensar Technology kan minska konstruktionstiden och kostnaden

Flod, sjö eller hav, konstruktioner vid vattenbrynet kan medföra unika problem. Men genom att använda Tensars geonät, erosionsprodukter, och TensarTech Mursystem så kan ingenjörer skapa pålitliga, flexibla och miljömässigt hållbara översvämningsskydd - som vid jämförelse med traditionella metoder kan sänka kostnad och tidsbehov med upp till 50%.

Erosion protection

Vid vatten inåt land som t.ex. floder, sjöar, reservoarer och dräneringsdiken utgör naturlig vegetation ofta tillräckligt skydd mot jorderosion. Men i områden stundtals utsatta för vågor eller tillfälliga strömmar utgör Tensar Mat en kostnadseffektiv lösning för förstärkt erosionsskydd. Mattan bryts ej ner biologiskt och utgör ett permanent lager som hjälper den naturliga vegetationen att etableras och förstärker sedan dess rötter. North American Green, en del av Tensar, tillhandahåller omfattande erosionsskydd och ytstabiliseringslösningar. Bredden och djupet på North American Green’s produktutbud, tekniska expertis, avancerade support, kundservice och växande geografiska täckning ger dem en tydlig differentiering på en marknad med många alternativ. 

Need help?