Kommersiell och industriell

Construction site of a commercial building

Kommersiell och industriell

Lösningar för snabb konstruktion och lägre kostnader 

De stigande kostnaderna för byggmaterial och bristen på arbetskraft i den kommersiella och industriella sektorn har gjort det svårt att hitta ekonomiska lösningar. Förseningar på grund av svag eller variabel mark ökar projektkostnaderna, saktar ner konstruktionsschemat och leder till framtida underhållsproblem. Dock så måste många projekt byggas på platser med svag mark.  

Tensar erbjuder tekniska lösningar med avancerade jordstabiliserings tekniker som använder sig av högpresterande och patenterade produkter. Vårt team gör beprövade ingenjörs lösningar till standarddesignmetoder. Med över 10 000 framgångsrika projekt världen över har vi kunskapen att lösa en mängd olika platsutvecklings utmaningar.

Image of Överbyggnads underhåll

Överbyggnads underhåll  

När överbyggnader spricker brukar man placera ett lager av asfalt över den redan existerande överbyggnaden. Ibland fräser man bort den övre ytan, dock så återkommer reflektionssprickor till ytan igen inom ett år även om man applicerar 25mm extra beläggning.

Genom att installera ett lager inuti asfalten, såsom Tensar AX5-GN, innan man täcker över med asfalt kan tiden innan reflekterande spricker återkommer bli förlängd, vilket leder till en betydligt längre livslängd för överlägget.  

 

Image of Vägar och överbyggda områden

Vägar och överbyggda områden 

Försämringen av överbyggda områden ökar om den utsätts för frekvent och tung trafik. Detta resulterar i att vägar och andra överbyggda områden i kommersiell och industriell utveckling oftast är väldigt tjock och dyr. Tensars stabiliseringsnät förbättrar den långsiktiga prestandan av överbyggda områden genom att minska den aggregerade rörelsen, kontrollera ytgeometrin och bibehålla bärighet. Detta gör det möjligt att minska tjockleken på överbyggnaden samtidigt som prestandan består. Besparingarna blir betydliga, både för kostnad och konstruktionstid. 

 

Image of Svag och variabel mark

Svag och variabel mark  

Innan byggnadsprojekt kan börja behövs det tillgång till pålitlig och lättillgänglig lagringsyta. Svag eller variabel mark kan vara en stor utmaning för byggnadsutvecklare. Tensars stabiliseringsnät kan förse en stark och stabil vägbank även på de svagaste grunderna. Genom att stabilisera över- och underbyggnad kan man minska tjockleken som behövs på terrassen och genom detta spara in grävmaterial. 

Fortsättningsvis, Tensars stabiliseringsnät kan användas för att stabilisera arbetsplattformar, som används för tillgång och förvaring, så att bygget kan fortsätta i alla väder. 

 

Image of Stödmurar och branta sluttningar

Stödmurar och branta sluttningar

Eftersom inte alla kommersiella byggnader eller industriella fastigheter är byggda på planmark behövs ibland stödmurar eller branta sluttningar, speciellt i berg- eller marina områden. Konventionella lösningar, inklusive gjutna betongväggar eller spuntar, kan vara väldigt kostsamma, tidskrävande och kräver mycket arbetskraft. Tensar erbjuder en mängd olika jordhållningssystem som hanterar komplexiteten av varje projekt. Tensar erbjuder en mängd olika jordhållningssystem som hanterar komplexiteten av varje projekt. När Tensars enaxliga stabiliseringsnät används med Tensars designsupport skapas tekniska lösningar som är både ekonomiska och hållbara.

 

Tensar-Plus-Final-Logo-White.png

Designa med självförtroende, var som helst.

  • Design & evaluate pavement and gravel sections
  • Design & evaluate working platforms
  • Easily compare alternative materials
  • Determine initial and lifecycle cost savings, time savings, and sustainability metrics
  • Create high-level summaries of the design alternatives for project stakeholders
  • Share features that aid collaboration

Lär dig mer

Börja designa nu

Stacked Image 0