Down to content

Tensar TriAx® TX

Med över 30 års erfarenhet i stabilisering av överbyggnader, har Tensar radikalt omkonstruerat den fundamentala strukturen av geonät för att skapa det revolutionerande TriAx, baserat på den mest stabila och effektiva form av struktur – trianglar. Där styvheten i tvåaxiala geonät företrädelsevis är i två riktningar, med TriAx är det i alla riktningar. Produkten har nära isotropisk styvhet och styrka i 360°.

Friktionsjordens partiklar låses fast i de triangulära öppningarna, där TriAx djupa ribb-profiler hjälper till att låsa fast partiklarna. Kombinerat med den isotropiska styvheten skapas ett mekaniskt stabiliserat lager med exceptionell prestanda.

Ett stort antal tester och försök har utförts för att visa prestandan i ett mekaniskt stabiliserat lager med TriAx, såsom repeterande hjullaster, speciellt vid Transport Research Laboratory (TRL) och vid Nottinghams University. Det har visat sig, att TriAx prestanda även är bättre än Tensar tvåaxiala geonät. Lastfördelande försök vid Building Research Establishment, visar också enastående resultat i att fördela statiska laster, en vanlig situation i många projekt som arbetsplattformar för kranar, KC-pelare och pålningsmaskiner.

Tensar TriAx® TX

Using our unique TensarPave software, we can offer you everything from a straightforward application suggestion up to a full Design and Supply service to help you to get the best from TriAx in your project.

Vid att jämföra med ett ostabiliserat friktionsjordlager, kan ett mekaniskt stabiliserat med TriAx ge:

  • Reducerad överbyggnad med upp till 50%
  • Kontrollera ojämna sättningar
  • Öka bärande kapasiteten
  • Minska CO2 utsläpp med upp till 50%
  • Lokala lagerhållare i hela Sverige
  • Full dimensioneringsservice från ett koncept till slutlig dimensionering

Need help?